2018. május 26., szombat

VIII. KÖT

Meghívó
8. Kárpát-medencei Összegyetemi Terepgyakorlat (KÖT)
A MFT Ifjúsági Bizottság nevében meghívunk minden kedves hallgatót az idén 8. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Összegyetemi Terepgyakorlatra.
A terepgyakorlat tematikája idén Erdély, ahol színvonalas előadások és terepi bejárások során számos érdekes képződményt fogunk megismerni és megtekinteni (pl. Nagybánya-Felsőbánya, Ditrói Alkáli Masszívum, Csomád, Persányi-hegység és a Hátszegi-medence). A hallgatók a terepgyakorlat során nem csak a szakmával, hanem más egyetemek hallgatóival találkoznak.
A terepgyakorlatról részletes leírás a következő linken érhető el: http://foldtan.hu/hu/node/798.
Jelentkezési határidő: 2018. június 5, az említett linken keresztül.

Minden hallgatót várunk sok szeretettel!


2018. május 18., péntek

I. UNKP konferenciájára

MEGHÍVÓ

A Földrajzi és Földtudományi Intézet,
az MTA SZAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága,
a Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya,
a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete,
és a Magyar Meteorológiai Társaság Szegedi Területi Csoportja
szervezésében tartandó

Az SZTE Földrajzi és Földtudományi Intézet I. UNKP konferenciájára

Időpont: 2018. május 30., 12:20 – 16:00
Helyszín: Marcell György Tanterem, Szeged, Egyetem u. 2., 3. emelet

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Gál Tamás, a szervezőbizottság elnöke

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT

Az SZTE Földrajzi és Földtudományi Intézet I. UNKP konferenciája –
Program

12:20 – 12:30 Megnyitó, köszöntők
12:30 – 12:45 Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea: A Dél-Dunántúl paleozoos
      aljzati képződményeinek kapcsolata és korrelációs lehetőségei
12:45 – 13:00 Grama Izabella Noémi: A Pusztaföldvári terület 3D
      modellezése. Témavezető: Dr. Geiger János
13:00 – 13:15 Hrabovszki Ervin: A Bodai Agyagkő Formáció
      repedéskitöltéseinek geometriája és mikroszerkezete (BAF-2 fúrás).
      Témavezető: Dr. Schubert Félix
13:15 – 13:30 Csépe Zoltán: Ambrosia napi pollenszámának előrejelzési
      lehetőségei. Témavezető: Dr. Makra László
13:30 – 13:45 Szünet
13:45 – 14:00 Nagy Gyula A környezeti igazságtalanságok és a hátrányos
       helyzet térbeli összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon
14:00 – 14:15 Miklós Bence: A külföldi egyetemisták szabadidő-eltöltési és
      térhasználati mintázatai Szegeden. Témavezető: Nagy Gyula
14:15 – 14:30 Süli Dorottya: A fesztiválturizmus szerepe és jelentősége a
      Szegedi Ifjúság Napok és a Green Future példáján bemutatva.
      Témavezető: Martyin-Csamangó Zita
14:30 – 14:45 Francia Dóra: A közterek közösségi diverzitásának és
      térhasználatának komplex mérési lehetőségei szegedi példák alapján.
      Témavezető: Nagy Gyula
14:45 – 15:00 Szünet
15:00 – 15:15 Tóth László: Tanyás térségeink jelene és jövője, utak és
      lehetőségek két alföldi mintaterület aspektusából. Témavezető:
      Dr. Bajmócy Péter

15:15 – 15:30 Szalai Ádám: Városi térhasználat vizsgálata térpályák
      modellezése kiválasztott szegedi mintaterületen. Témavezető:
      Nagy Gyula
15:30 – 15:45 Treml Júlia: Határ, ami összeköt - Sopron és Burgenland
      kapcsolatának társadalomföldrajzi elemzése. Témavezető:
      Dr. Boros Lajos

15:45 – 16:00 Dr. Gál Tamás: A városi hősziget és klímaváltozás együttes modellezése városi klímaadaptációs eljárások kidolgozásának érdekében

2018. május 15., kedd

Bárdossy György életműve

Kedves Kollégák!
Szeretném mindenki figyelmébe ajánlani a Bárdossy professzor úr emlékére megrendezésre kerülő Geomatematika, bauxitföldtan és geokémiai eredmények napjainkban és BÁRDOSSY GYÖRGY életművében című előadóülést, melyet a Geomatematikai Szakosztály és az MTA CSFK FGI közösen szervez 2018.05.22, 14:00-i kezdéssel az MTA Budaörsí út 45 sz. alatti Kutatóház Konferenciatermébe.
Mindenkit szeretettel várunk!
Üdvözlettel,
Hatvani István

2018. május 11., péntek

ADÓ 1%

Kedves Tagtársaink!

Önök adójuk 1%-ának felajánlásával
- hozzájárulnak ahhoz, hogy fiatal tagtársaink kedvezményesen vehessenek részt az Ifjú Szakemberek Ankétján, illetve az Összegyetemi Terepgyakorlaton
- ismeretterjesztő munkánk kiterjesztésében segítenek, amelynek célja a Föld és Magyarország földtani értékeinek védelme
Adószámunk: 19815833-2-41
Arra kérjük Önöket, hogy segítsék munkánkat személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával! Számunkra ez pótolhatatlan segítség!
Támogatásaikat előre is köszönjük! 
Jó szerencsét!
Budai Tamás elnök
A 2017-es személyi jövedelemadó-bevallással együtt, vagy akár attól elkülönülten is, az alábbi módokon rendelkezhet személyi jövedelemadójának 1%-áról a 2018. évben
A rendelkezést benyújthatja:
  • a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
  • bevallási tervezete online javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1 százalékáról rendelkezni,
  • 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltató továbbra is összegyűjtheti az 1+1 százalékos nyilatkozatokat.
    Ha a magánszemély a munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 százalékáról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
  • a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz
  • a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban). A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
  • a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

Geotermikus fenntarthatóság

Meghívó
a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra szervezésében
Rybach László professzor
Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktora, Magyar Tudományos Akadémia külső tagja
Geotermikus fenntarthatóság
című előadására
Időpont: 2018. Május 17. (csütörtök) 15:00
Helyszín: Északi Tömb 0.63 Bruckner terem
Az előadót bemutatja és köszöntőt mond:
Dr. Horváth Erzsébet habil. Egyetemi docens,
a Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettese.  

2018. május 10., csütörtök

Conservation, Promotion and Monitoring

Dear researcher on geoheritage,

Please find attached the 2nd Circular of the EGU Training School on Geoheritage Management: Conservation, Promotion and Monitoring, to be held at University of Minho, Braga, Portugal, between 24th and 28th September 2018.

Registration is open until 30th June. However, you must submit your registration until 15th May if you want to benefit from the early registration fee. 

Best regards


Paulo Pereira

Earth Sciences Department
University of Minho
Campus de Gualtar
4710-057 Braga
PORTUGAL

2018. május 9., szerda

ProGEO tisztújítás eredménye

Tisztelt Szakosztály Tagok!


A Magyarhoni Földtani Társulat, ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztálya  2018.május 4-én, 14.00-kor tartotta tisztújító ülését, amelyről az alábbiakban számolok be: 

A szakosztályelnök, titkár, és a szakosztály vezetőségi tagjainak megbízása idén lejárt, ezért a szakosztály a működési szabályzata alapján tisztújító ülésen határozott új vezetőségi tagok, titkár és az elnök személyéről. A tisztségekre a jelöléseket Vincze Péter és Kuti László regisztrálták, a jelölteket a jelölés tényéről tájékoztatták, illetve annak elfogadásáról nyilatkozatot kértek. A tagságot a tisztújító ülés időpontjáról és helyszínéről tájékoztatták. A tisztújító ülésen a szavazás lebonyolítását Kuti László, a jelölőbizottság elnöke vezette.

A szavazólapon a jelenlévő tagság az elnök, a tiszteleti elnök, a titkár, illetve vezetőségi tagok személyére szavazott. A vezetőségi tagságra legfeljebb öt személyt lehetett megjelölni szavazólaponként. A jelölőbizottság előzetes egyeztetés alapján az 5 vezetőségi tag mellé további 2 póttagot javasolt, a sorrendben legtöbb szavazatot kapott 2 jelöltet. Horváth Gergely korábban több ciklusban szakosztályelnökünk elnökké jelölését nem vállalta, viszont a tagság szerint értékes tapasztalata elengedhetetlen a szakosztály további zökkenőmentes működéséhez, ezért tiszteleti elnöki tisztségre jelöltük, és reméljük hogy ezen pozícióban is hathatósan tovább segíti a szakosztály működését!

Az előzetes jelölések alapján a jelöltek listája: tiszteleti elnök: Horváth Gergely, elnök: Szepesi János, titkár: Albert Gáspár, Novák Tibor, vezetőségi tagság: Albert Gáspár, Csillag Gábor, Karancsi Zoltán, Holló Sándor, Horváth Gergely, Korbély Barnabás, Prakfalvi Péter, Rózsa Péter, Sütő László, Veres Zsolt.

A 13.30-ra meghirdetett tisztújító ülés a jelenlévők kis száma miatt határozatképtelen volt, ezért a vezetőség jelenlévő tagjaként új tisztújító ülést hívtam össze 14.00 órai kezdettel, amely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes volt.

A jelenléti ív alapján szavaztak:
1.      Albert Gáspár
2.      Herke Miklós
3.      Horváth Gergely
4.      Karancsi Zoltán
5.      Korbély Barnabás
6.      Kuti László
7.      Novák Tibor
8.      Palotás Klára
9.      Prakfalvi Péter
10.  Szente István
11.  Szepesi János
12.  Veres Zsolt
13.  Vincze Péter

A szavazás eredménye:
tiszteleti elnök: Horváth Gergely 12 szavazat
elnökre szavazat: Szepesi János 12 szavazat:
titkárra szavazat:
Novák Tibor 7 szavazat
Albert Gáspár 6 szavazat
vezetőségi tagság:
Prakfalvi Péter 11 szavazat
Csillag Gábor 8 szavazat
Karancsi Zoltán 8 szavazat
Albert Gáspár 7 szavazat
Veres Zsolt: 7 szavazat
Horváth Gergely 6 szavazat
Sütő László 6 szavazat
Holló Sándor 4 szavazat
Korbély Barnabás 5 szavazat
Rózsa Péter : 0 szavazat

A szavazás a jelölőbizottság elnökének megállapítása szerint érvényes volt. 
A szavazás eredménye alapján a megválasztott új vezetőség:
tiszteleti elnök: Horváth Gergely
elnök: Szepesi János
titkár: Novák Tibor
vezetőségi tagok:
1.      Prakfalvi Péter,
2.      Csillag Gábor,
3.      Karancsi Zoltán,
4.      Albert Gáspár, V
5.      Veres Zsolt
póttagok:
1.      Horváth Gergely (tiszteleti elnökként is tagja a vezetőségnek)
2.      Sütő László

Horváth Gergelynek, mint leköszönő elnöknek és a leköszönő vezetőségnek ezúton is köszönjük eddigi értékes közreműködését, idejét és fáradozásait, reméljük továbbra is aktív részvétellel segítik a szakosztályt! A megválasztott tiszteleti elnöknek, az új elnöknek és a vezetőségnek gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk, egyúttal reméljük, hogy a szakosztály jövőbeli munkájával kapcsolatos terveikről, elképzeléseikről mielőbb tájékoztatást nyújtanak! A jelölőbizottságnak köszönjük a tisztújítás megszervezésében és lebonyolításában nyújtott értékes segítségét, munkáját!

A szakosztályülés további programjaként  Horváth Gergely - Vincze Péter közös beszámolóját hallgattuk meg Vincze Péter előadásában a Magyar Geopark Bizottság tavaszi üléséről és a Nemzeti Geopark Program tervezetéről. Ennek anyagát a szerzők hozzájárulásával ezúton továbbítom.

Novák Tibor József
szakosztálytitkár


Kelt: Budapesten, MBFSZ, Stefánia út 14., Rónai András terem,

2018. május 4.

2018. május 7., hétfő

Timescales of magma accumulation

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport és az ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszék vendégeként

Professor Axel K Schmitt (Heidelberg egyetem, Németország) előadása az ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszéken 2018. május 10. (csütörtök) 14 órakor a Mauritz-teremben: Timescales of Magma Accumulation: Case Studies from the Eifel Volcanic Region (Germany)

Meddig készülődhet a magma kitörés előtt a magmatározóban? Axel Schmitt nagy pontosságú cirkon U-Th kormeghatározással keresi erre a választ és előadásában a németországi Eifelben zajlott 12,800 évvel ezelőtti Laacher See kitörés esetére mutat be új eredményeket. E vulkánkitörés jelentős mértékben átalakította Európa akkori életét. Az új kutatási eredmények azt jelzik, hogy akár több százezer éven keresztül zajlik a készülődés egy vulkánkitörés előtt – de történhet ez gyorsabban is?

Mindenkit szeretettel várunk!
Harangi Szabolcs és Lukács Réka

Ásványokról kicsiknek és nagyoknak

Tisztelt Érdeklődők! 
Tisztelt Érdeklődők! 

Utolsó előadásához érkezett az Ásványokról kicsiknek és nagyoknak című sorozat a Ráday Múzeumban.
2018. május 12-én, szombaton várjuk az ásványok iránt érdeklődő látogatókat programjainkra:
Az előadások Dr. Fuxreiter Mónika vezetésével:

Gyerekeknek (4-12 év) az előadás 11 órakor kezdődik:
Mi található az ásványok belsejében?
Milyen kemények az ásványok? Ásványok a mikroszkóp alatt. Ásványok a kémikus szemével. Ásvány-testvérek.

Gimnazistáknak, egyetemistáknak és felnőtteknek az előadás 15 órakor kezdődik:
Út a kristályok belseje felé
Amit a kristályokról tudni kell. Kristályok a röntgensugárzás alatt. Matematikai fejtörő. Út a szépségek birodalmába.

Helyszín: Ráday Múzeum (Kecskemét, Kálvin tér 1.) Fuxreiter Ásvány-gyűjtemény.

A Ráday Múzeum eseményeivel kapcsolatos legújabb információk folyamatosan elérhetőek a www.facebook.com/radaymuzeum oldalon.

Végéhez közelednek a Ráday Múzeum felújítási munkái, a május 12-i Ásványokról kicsiknek és nagyoknak látogatói elsők között láthatják a megújult tereket a múzeumban.
Hivatalosan május 15-től nyit újra a Ráday Múzeum, és a megszokott munkarendben keddtől szombatig 10 és 18 óra között várja látogatóit.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2018. május 3., csütörtök

Vezetett gyalogtúra

Vezetett gyalogtúra - Meghívó

A Novohrad-Nógrád Geopark J.SZ.T és a füleki Nógrádi Turisztikai és Információs Központ tisztelettel meghívja Önöket a  Fülek -  Korlát - Várrgede - Ajnácskő -  Fülek  útvonalat bejáró vezetett gyalogtúrára, melyre 2018. május 26-án (szombat) kerül sor.  A találkozó helyszíne és időpontja: 8.00 órakor a füleki Városi Művelődési Központ előtt.

Jelentkezés és további információk: Nógrádi Turisztikai Információs Központ irodája (Fülek, Várfelső utca 14., tel.: +421 (0)47-43-82-016, e-mail: ntic@filakovo.sk)  vagy a  Geopark Novohrad-Nógrád J.SZ.T. irodája (Fülek, Várfelső utca 14.,  mobil: +421 (0)917 646 551,  e-mail: geopark.filakovo@gmail.com.

A gyalogtúrára előzetes bejelentkezés szükséges legkésőbb 2018. május 23-ig!

Kellemes napot kívánva
Puntigán József


--

vedúci kancelárie

Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád
Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo
mobil: 0917 646 551