2016. március 21., hétfő

Kiállítás ajánló

MikroNógrád, „a tudomány is lehet szép” - Új időszaki tárlat a pásztói Múzeumban


Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy csak arra figyeljünk, ami jól látható, feltűnő, vagy éppenséggel bombasztikus, netán szenzációs. Ha az őslénytan szóba kerül, akkor többségünknek a jégkori óriások, a mamut és a gyapjas orrszarvú jut eszébe, netán a földtörténeti középidő kihalt „rettentő gyíkjai”: a már szinte bulvárosodott dinoszauruszok.

Márpedig az őslénytanban az utóbbi fél évszázad során a legrohamosabb fejlődés a milliméteres és annál kisebb nagyságrendű maradványok vizsgálata terén zajlik. A kőolajkutatás ma már elképzelhetetlen lenne a fúrásmagokba zárt apró likacsos házú egysejtűek, vagy a kagylósrákok házainak elemzéséből levont következtetések nélkül.
Ugyancsak bajban lennénk a sokáig „ősmaradványmentesnek” tartott üledékes kőzetek korának megállapításában a conodonták, a sugárállatkák, a kovamoszatok vagy éppen a kisemlősök nélkül.
Ugyanígy centiméteres-deciméteres nagyságú kristálycsodák, drágakövek jelentik számunkra az ásványokat és nem is gondolunk arra, hogy a körülöttünk levő naponta használt kőzeteink is ásványokból állnak, csak legtöbbször szabad szemmel láthatatlanok.

Ebben a mikrovilágban csak úgy lehetett eredményeket elérni, hogy az utóbbi fél évszázadban egyre jobban fejlődött a mikroszkópi képalkotó technika. A parányőslénytan 19. századi úttörői még csak fénymikroszkóppal dolgozhattak. Később jelent meg a sztereomikroszkóp, majd az elektronmikroszkóp, melyekkel a parányi maradványok egyre finomabb alaki részletei váltak tanulmányozhatóvá.
Ezek az apró ásványok és ősmaradványok nemcsak érdekesek és tanúlságosak, de esztétikai élményt is nyújtanak. A kiállítás fő célja, hogy ebből az egyes ember számára már átfoghatatlan gazdagságú mikrovilágból ízelítőt nyújtsunk.

A kiállítás első terme a kőzetmikroszkópia és az ásványok világába vezet be, míg a második terem az ősmaradványoké.

2016. március 20., vasárnap

Az ásványi- és másodnyersanyag stratégia aktuális kérdései

Április 20. (szerda) 10.00 óra
MAB székház, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
NYERSANYAGFÖLDTANI SZAKOSZTÁLY, MISKOLCI EGYETEM, MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR

Az ásványi- és másodnyersanyag stratégia aktuális kérdései
Ásványvagyonunk – feltáratlan lehetőségeink
Az Ásványvagyon gazdálkodási fórum 5. előadóülése
Jelentkezési határidő: 2016. április 1.
on-line jelentkezés

Tervezett program:
   
10.00–10.10 Földessy János: Zelenka Tibor és Baksa Csaba köszöntése
10.10–10.20 Baksa Csaba: Diófát ültetünk – a Mátrától a Csalogány utcáig
10.20–10.40 Fancsik Tamás: Ásványvagyon gazdálkodásunk jövője
10.40–11.00 Holoda Attila: Bányászat és lakosság – önkormányzati tapasztalatok a kitermelő iparágról
11.00–11.20 Mádai Ferenc: Duális képzés – kölcsönösen előnyös kapcsolatok ipar és egyetem között
11.20–11.40 Szilágyi Imre: A prognosztikus szénhidrogénvagyon becslésének módszertana 
11.40–12.00 Kávészünet    
12.00–12.20 Markó István: Egy bányanyitás mindennapi tanulságai – a Farkaslyuki kísérlet
12.20–12.40 Csongrádi Jenő: Lehet néhány tízmilliárddal több? A recski mélyszint félreismert aranydúsulása
12.40–13.00 Németh Norbert: Ismeretlen Bükk hegységünk – Ritkaföld dúsulásokkal kísért fenitesedés metavulkanitokban
13.00–13.20 Hartai Éva: Összekapcsolt energia- és érctermelés – egy induló nemzetközi projekt hazai vetülete
13.20–13.30 Földessy János: Zárszó
13.30 - Büféebéd

A rendezvényt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál akkreditáltattuk, a résztvevő földtani szakértők számára kreditpontot jelent.

Részvételi díj társulati tagoknak: 6350.- Ft, nyugdíjasoknak: 3810.- Ft, társulaton kívüli résztvevőknek: 9525.- Ft.

Jelentkezni márc. 1-től on-line a www.foldtan.hu honlapon lehet
.

2016. március 19., szombat

Tudománytörténeti szakosztály előadóülése

Március 21. (hétfő) 14.00 óra
MFGI, 1143 Budapest, Stefánia út 14., I. em. Rónai terem
TUDOMÁNYTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY
Előadóülés
Vitális György: A magyar birodalom vízrajzi viszonyai
Hunfalvy János: „A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása” című műve 150 éve megjelent harmadik kötetében
Szabó Zoltán, Vadász Gergely, Kovács Péter: 125 éve végezte Eötvös Loránd első terepi torziós inga mérését a Ság hegyen 

2016. március 18., péntek

Szendrei Géza emlékülés

Március 21. (hétfő) 15.00 óra
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Mauritz Béla terem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
MFT AGYAGÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLY, MFT ÁSVÁNYTAN-GEOKÉMIAI SZAKOSZTÁLY, MTA KÖRNYEZETGEOKÉMIAI ALBIZOTTSÁG, MAGYAR TALAJTANI TÁRSASÁG TALAJÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLY, MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI INTÉZET, MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

Szendrei Géza emlékülés


levezető elnök: Weiszburg Tamás
Papp Gábor: A szakmai pályafutás áttekintése életrajzi keretben (15 perc)
Tóth Tibor: Talajásványtani tevékenység – az évtizedes szakmai kolléga szemével 
(15 perc)
Viczián István: Talajásványokon innen és túl – a tudományos tevékenység rövid áttekintése (10 perc)
Szakmai közéleti tevékenység (összesen 30 perc)
      Viczián István: Magyarhoni Földtani Társulat
      Vető István, Gondi Ferenc: MTA Környezetgeokémiai Albizottság
      Németh Tibor: Magyar Talajtani Társaság Talajásványtani Szakosztály
      Weiszburg Tamás: MECC 2010 – az utolsó nagy konferencia
Tóth Erzsébet: Az egyetemi oktató (5–10 perc)
Császár Géza: Az ember – ahogy csak kevesen ismerhették (15 perc)

Az előadások után lehetőség lesz rövid hozzászólásokra, kérjük, szándékukat jelezzék Tóth Erzsébetnek (celadonite@gmail.com, 06-20-9120163) 2015. március 16-ig.

2016. március 17., csütörtök

Szabó József sírjának megkoszorúzása

Kedves Tagtársak!
Szabó József sírjának megkoszorúzása március 18. (péntek) 14.00 óra-kor lesz a Fiumei úti sírkertben.
Találkozó a temető bejáratánál 14.00 órakor.

Jó szerencsét!

Mészmárga Ankét

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 
Március-áprilisi MFT Hírlevelünkben tévesen jelent meg a "Mészmárga Ankét" helyszíne. A tévedést szíves elnézésüket kérem.
Krivánné Ági
Íme a pontos meghívó:
2016. április 19., Szolnok, Garden Hotel
(H-5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány)

     
MFT Alföldi Területi Szervezete
      ”Mészmárga Ankét”
    
      A pannon transzgresszió kezdő rétegtani egységét jelentő Endrődi Formáció, annak is a karbonátos, uralkodóan mészmárga, márga litológiai egységét  (Tótkomlósi/Beleznai Tagozat), keletkezését, korát korábban (is) jelentős viták övezték. A szerves anyag felhalmozódása gyakran jelentős, ezért az elmúlt évtizedekben a Pannon-medence szénhidrogén rendszerében mind anyakőzetként, mind tároló kőzetként a kutatások célkeresztjébe került.
      Az idén 50 éves Alföldi Területi Szervezet múltja, jelene és – reményeink szerint – jövője számos szálon keresztül kapcsolódik az Endrődi Formáció kutatásához. A szedimentológiai, őslénytani, ásványtani, kőzettani, szerves geokémiai, rezervoárgeológiai, kőzetmechanikai stb. vonatkozásait számos kiváló kutató vizsgálta. Az eredmények vitákat, hasznos eszmecseréket generáltak a múltban; napjaink aktuális kutatási eredményei alapján reményeink szerint az aktív kollégák tartalmas előadói nap keretében osztják meg egymással és a hallgatósággal újabb tapasztalataikat. Az Alföldi Területi Szervezet ennek érdekében a jubileumi év egyik kiemelt rendezvényeként ”Mészmárga Ankétot” szervez.
      A rendezvényre szeretettel várjuk a "már régóta fiatal" kollégákat és a "még nem olyan régóta fiatal" szaktársakat egyaránt. Kérjük, hogy akik rövid előadással, hozzászólással készülnek, azt regisztrációjukban jelezzék.
      
A tervezett program:
14:00-17:00    Előadások, hozzászólások
17:00-        Vacsora (bográcsgulyás, melyre a szervezők a résztvevőket vendégül látják)
A vacsora alatt és után a vita kötetlen formában folytatódhat (az italfogyasztás nem része a vacsorának, az egyénileg rendezendő).

Időpont: 2016. április 19. (kedd)
Helyszín: Szolnok, Garden Étterem (kedvezményes szálláslehetőség a Garden Hotelben igény esetén)

Részvételi díj, regisztráció:
Részvételi díj nincs, regisztráció szükséges!
Elektronikus úton regisztrálni Raucsikné Varga Andreánál (MFT Alföldi Területi Szervezet, titkár; raucsikvarga@geo.u-szeged.hu), Kiss Balázsnál (MFT Alföldi Területi Szervezet, elnök; bakiss@mol.hu) és Krusoczki Tamásnál (Szervező Bizottság, titkár; TKrusoczki@mol.hu) lehet.

Támogatást szívesen fogadunk.
Az Alföldi Területi Szervezet (al)számla száma: 10200201-28610746-00000000

2016. március 16., szerda

19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

Május 26–28. (csütörtök–szombat)
Kozárd, Nógrád megye
ŐSLÉNYTANI-RÉTEGTANI SZAKOSZTÁLY

19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

Kedves Kollégák!


A 2016. évi Magyar Őslénytani Vándorgyűlést a Nógrád megyei Kozárdon tartjuk május 26–28. között. Hír János, a Pásztói Múzeum igazgatója már sok éve invitál Bennünket a régióba, az ő és munkatársa, Gherdán Katalin jóvoltából egy kész programtervezet állt a rendelkezésünkre a rendezvény szervezéséhez. A magyar paleontológusok éves találkozójára szeretettel hívunk mindenkit, aki kutatási eredményeit előadás vagy poszter formájában be kívánja mutatni, és természetesen azokat is, akiket érdekelnek az őslénytani kutatások legfrissebb hazai eredményei. A Vándorgyűléshez kapcsolódóan május 25-én (szerdán) ismeretterjesztő előadásokat tartanak az Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai számára az MFT Őslénytani és Rétegtani Szakosztályának képviselői.A program két előadási napból (csütörtök és szombat) és egy terepbejárásból (péntek) fog állni. Az előadások hosszát idén is a résztvevők „előadókedve” határozza meg: az előadások számától függően 15-20 perc áll majd rendelkezésre (erről a második körlevélben küldünk pontos információt). A terepbejáráson az alábbi megállókat tervezzük: Ajnácskő (Szlovákia), pliocén gerinces lelőhely Sámsonháza, Vár-hegy, badeni vulkanitok és lajtamészkő Sámsonháza, Buda-hegy, badeni tengeri rétegek Buják, szarmata homokkő és Pappenheim-barlang Bér, ívelt andezitoszlopok és kőtenger. A vándorgyűlés első napján megtekintjük a szarmata Kozárdi Formáció típusszelvényét is.A rendezvény helyszíne a kozárdi Faluház lesz. A szállások a helyszíntől 1-2 perc gyaloglási távolságra találhatók, főleg kétágyas és néhány többágyas szobában, önkormányzati kezelésű apartmanokban. A szállások árát egységesen határozzák meg. A napi háromszori étkezést és a kávészüneteket a szintén a falu központjában található minőség díjas Vadvirág étterem biztosítja.Idén is törekedtünk arra, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk, ebben jelentősen közreműködött vendéglátónk, Dr. Hajas Pál, a Palóc Food Turisztikai Kft. ügyvezetője. A vándorgyűlés részvételi díja, amelyet a Magyarhoni Földtani Társulatnak kell befizetni, 2250 Ft, nem társulati tagok részére 9250 Ft. A szállást és az étkezést mindenkinek a helyszínen kell készpénzben fizetni, amiről konferenciarészvétel címen mindenki egyéni számlát kap, összesen 16 750 Ft-ról (részletek: szállás 3000,- Ft/fő/éj + 200,- Ft IFA/fő/éj étkezések összesen 10 350 Ft/fő/ 3 nap). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a részvételi díj egységes, nem megbontható egy- vagy kétnapos részvétel esetén is a teljes részvételi díjat kérjük befizetni. A részvételi díjban a konferenciakötet és a busz költsége nem szerepel, mert azokat a Nemzeti Kulturális Alap által megítélt támogatásból a szervezők biztosítani tudják. Mivel az elmúlt évben nagyon sok probléma volt a számlázási címekkel, kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt mindenki tisztázza a munkahelyén/oktatási intézményében stb., hogy milyen forrásból tud fizetni, és ehhez milyen számlázási cím szükséges! Ha valakinek a jelentkezés idején még bizonytalan a helyzete ezen a téren, azt jelezze felénk és a társulat titkársága felé, a pontos számlázási címről pedig mielőbb tájékoztassa a társulatot és a szervezőket.Az egyetemi hallgatók részvételét a legjobb előadások, illetve poszterek díjazásával szeretnénk ösztönözni. Ezt az előadás vagy poszter kivonatának határidőre való beküldésével lehet megpályázni, és a jelentkezési lapon is meg kell jelölni a pályázatban való részvételt. A korábbi évek tapasztalata alapján a vitatott helyzetek elkerülésére az egyetemi hallgató státuszt a következőképpen határoztuk meg: BSc/MSc hallgatóként indulhat a versenyen, aki az adott évben érvényes absztraktleadási határidő napján vagy ettől számítva visszamenőleg legfeljebb egy éven belül aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett egy felsőoktatási (főiskolai vagy egyetemi szintű) intézményben és doktori képzésre még nem nyert felvételt. PhD hallgatóként indulhat a versenyen, aki az adott évben érvényes absztraktleadási határidő napján, vagy ettől számítva visszamenőleg legfeljebb egy éven belül aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett egy tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben, de a fokozatot még nem ítélték oda számára az adott napig. Többszerzős absztraktok esetében a hallgató abban az esetben pályázhat, ha első szerzőként jegyzi a munkát. Az első szerző végzettsége határozza meg, hogy a munka melyik elbírálási kategóriába tartozik. A díjazásban csak azok a további társszerzők részesülhetnek, akik az első szerzővel azonos elbírálási kategóriába sorolhatók.Ebben az évben a szakosztálynak lehetősége van a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően mintegy tíz kiemelkedő teljesítményű hallgató számára ingyenes részvételi lehetőséget biztosítani. Ezt az előadás vagy poszter kivonatának határidőre való beküldésével lehet megpályázni. A pályázatokat a szakosztály vezetősége bírálja el.A jelentkezési határidő március 20. A részvételi szándékot kérjük a társulat honlapján, a www.foldtan.hu oldalon elérhető on-line űrlap kitöltésével jelezni – ezt ajánljuk leginkább a tévesztések elkerülése végett. (Természetesen, az elektronikus hírlevélből kivágva, kitöltve és e-mailben csatolva a bosnakoff@yahoo.com e-mail címre, vagy internet kapcsolat híján a hagyományos postai úton a társulat címére is elküldhetik jelentkezésüket.)A szokásos absztrakt minta alapján elkészített előadás-kivonatokat, és a kirándulásvezető megállóinak ismertetését 2016. április 20-ig csatolt fájlként küldjék el Bosnakoff Mariann-nak a következő címre: bosnakoff@yahoo.com. Ezek a határidők valamivel későbbiek, mint a korábbi években megszokottak, éppen ezért kérjük pontos betartásukat. Ebben az évben szeretnénk az absztraktkötetet nyomdában elkészíttetni, így az elkésett absztraktok ki fognak maradni a kötetből!Amennyiben bármilyen kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban, kérjük, forduljon a szakosztály titkárához (Bosnakoff Mariann, tel: 1-210-1075/2310, e-mail: bosnakoff@yahoo.com), vagy elnökéhez (Magyar Imre, tel: 1-464-1746, e-mail: immagyar@mol.hu).

*BSc/MSc hallgatóként indulhat a versenyen, aki az adott évben érvényes absztraktleadási határidő napján vagy ettől számítva visszamenőleg legfeljebb egy éven belül aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett egy felsőoktatási (főiskolai vagy egyetemi szintű) intézményben és doktori képzésre még nem nyert felvételt.
PhD hallgatóként indulhat a versenyen, aki az adott évben érvényes absztraktleadási határidő napján, vagy ettől számítva visszamenőleg legfeljebb egy éven belül aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett egy tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben, de a fokozatot még nem ítélték oda számára az adott napig.
Többszerzős absztraktok esetében az első szerző végzettsége határozza meg, hogy a munka melyik elbírálási kategóriába tartozik. A díjazásban csak azok a további társszerzők részesülhetnek, akik az első szerzővel azonos elbírálási kategóriába sorolhatók.

Év nyersanyaga szavazás

Tisztelt Tagtársak, Érdekődők!
Magyarhoni Földtani Társulat az „Év ásványa” és „Év ősmaradványa” program mellett az idén útjára indította az Év nyersanyaga programot is. Célunk, hogy bemutassuk az ásványi nyersanyagok jelentőségét mindennapjainkban és népszerűsítsük a földtudományi kutatások eredményeit.
Az MFT Nyersanyagföldtani, illetve Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztályának vezetősége, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal munkatársai három jelöltet állítottak, melyekre a facebookon és az MFT honlapján szavazhatnak az érdeklődők, 2016. március 22-ig.
szavazás
Kérjük, szavazzon ön is az "Év nyersanyagára"!
Látogasson el a program oldalára: http://foldtan.smartportal.hu/evnyersanyaga

2016. március 15., kedd

Izolációs előadóülés

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Tisztelettel meghívjuk Önöket a Magyar Geofizikusok Egyesületének és a Földtudományi Civil Szervezetek Közössége tagszervezeteinek közös előadóülés-sorozata következő előadóülésére
\'Az izolációt meghatározó fizikai és kémiai tulajdonságok és azok változása a hulladék-tározók tervezése szempontjából\'
címmel.
      
Helyszín: a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) díszterme (1143 Budapest, Stefánia út 14). 
Időpont: 2016. március 16, szerda, 14:00 óra
Program
Levezető elnök: Magyar Balázs
Molnár Péter: Radioaktív hulladékok izolációja
Kovács László: Az üregképzés izolációs viszonyokra gyakorolt kőzetmechanikai hatásai 
Andrássy Máriusz, Dankó Gyula, Korpai Ferenc: A Bátaapáti NRHT vágatainak környezetében kialakult EDZ hidraulikai vizsgálata
Prónay Zsolt, Törös Endre, Tildy Péter: Bátaapáti vágatokban és azok között végzett geofizikai mérések
Benedek Kálmán: Törésrendszerek értelmezés és szerepe mélységi geológiai tárolók lezárásnak tervezése során - DFN modellezés
Megyeri Tamás, Jobaházi Vilmos, Szántó Vera, Glatz Katalin: A lejtősaknák javasolt lezárási módja a töréses övekben. Koncepcióterv és annak felülvizsgálata  
Kávészünet
Salem Georges Nehme: Sugárvédő betonok
Fintor Krisztián: Gyorsított degradációs kísérletek a Bátaapáti NRHK beton műszaki gátjainak egy elemén
Kaszás István, Magyar Balázs, Stickel János: Hulladéktároló feküszintje szigetelésének ellenőrzése hidrogeológiai teszttel és felszíni geofizikai módszerekkel
Magyar Balázs, Stickel János: Vízzáróság értékelése geofizikai módszerekkel lúgos talajvíz-szennyezésnél egy ipari tározó példáján
Mindenkit szeretettel várnak a Szervezők, Előadók!
Klima Krisztián, titkár

MFT 164. Rendes Közgyűlése

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
164. Rendes Közgyűlése
Március 23. (szerda) 13.00 óra – rendhagyó időpont!Helyszín: MFGI Díszterme, 1143 Budapest, Stefánia út 14. II. emelet
Napirend:
Himnusz       3 perc
  1. Elnöki megnyitó Baksa Csaba    10 perc
  2. Emlékezzünk elhunyt tiszteleti tagjainkra:
Alföldi László – Lorberer Árpád    5 perc
Földvári Gábor – Földessy János     5 perc
Somfai Attila – Földessy János    5 perc
  3. Az 50, ill. 60 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása    
Baksa Csaba    15 perc
  4. Társulati kitüntetések átadása:    12 perc
i. Lóczy Lajos Emlékérem    
ii. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem    
iii. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem    
iv. Kertész Pál Emlékérem    
5. Brezsnyánszky Károly: 200 éves William Smith földtani térképe – előadás    10 perc
6. A 2015. évi Ifjú Szakemberek Ankétján díjazott tagtársaink előadásainak
    bemutatása     30 perc
Káldos Réka, Guzmics Tibor, Váczi Tamás, Baris Adrienn, Berkesi Márta, Havancsák Károly, Dankházi Zoltán: A Kerimasi vulkán (Tanzánia) karbonátolvadék-zárványainak Raman spektrometriai es FIB-SEM-os vizsgálata (gyakorlati kategória I. helyezett)
Bartha István Róbert, Magyar Imre, Fodor László, Csillag Gábor, Lantos Zoltán, Tőkés Lilla, Sztanó Orsolya: Pannóniai delták a Gerecse északi előterében  (elméleti kategória 3. helyezett)
Héja Gábor: A Keszthelyi-hegység és nyugati előterének kréta deformációi. (elméleti kategória 3. helyezett)
      Szünet      20 perc
 7. Beszámolók, jelentések
Főtitkári – közhasznúsági jelentés* – Cserny Tibor    10 perc
A Gazdasági Bizottság jelentése – Puzder Tamás    3 perc
Az Ellenőrző Bizottság jelentése – Haas János    3 perc
Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről – Baksa Csaba    3 perc
Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása.    10 perc
8. Egyebek    10 perc
Bányászhimnusz    3 perc

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirenddel 2016. március 23-án 13.30 órára hívom össze.

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel elvárunk!

Jó szerencsét!
Baksa Csaba s.k. elnök
*A Főtitkári jelentés letölthető a Közgyűlés eseményoldaláról

2016. március 14., hétfő

XIX. Geomatematikai Ankét

Május 26–28. (csütörtök–szombat)
Trakošćan
MFT GEOMATEMATIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY, CROATIAN GEOLOGICAL SOCIETY GEOMATHEMATICAL SECTION, RGNF FACULTY OF MINING, GEOLOGY AND PETROLEUM ENGINEERING

XIX. Geomatematikai Ankét és VIII. Horvát-Magyar Geomatematikai Konferencia
Jelen és jövő a geológiai modellezésben
Tisztelt Tagtársak, Kollégák és Érdeklődők!
A XIX. Geomatematikai Ankét és a VIII. Horvát-Magyar Geomatematikai Konferencia szervezői szeretnénk invitálni Önöket a horvátországi Trakošćanban megrendezendő előadói fórumunkra, melynek időpontja 2016. május 26-28.

Kiemelt határidők:
* Kedvezményes regisztrációs határidő: 2016. március 18.
* Absztrakt beküldési határidő: 2016. április 8.
* Absztrakt kötetben publikált teljes absztrakt beküldési határideje: 2016. május 6.

Regisztrálni a konferencia honlapján lehet: http://www.cro-hu-geomath.com/

Kiemelt témakörök:
* Elméleti geomatematika, geostatisztika,
* Alkalmazott geomatematika (föld- és/vagy környezettudományok)
* Kockázatelemzés
* Tároló jellemzés és modellezés geomatematikája
* Hidrológiai és hidrogeológiai modellezés
* Geoinformatika és GIS

A konferencia további részletei (absztrakt formátum, számlázás, szálláslehetőségek) megtalálhatók a konferencia honlapján: http://www.cro-hu-geomath.com/.

Üdvözlettel: a Horvát és a Magyar Geomatematikai szakosztály vezetősége
8th HR-HU and 19th HU Geomathematical Congress
Trakošćan, Croatia

Invitation
On behalf of Organizing Committee, it is my pleasure to invite you the 8th Congress of Croatian and Hungarian Geomathematicians & 19th Congress of Hungarian Geomathematicians (CCHG & CHG 2016). The conference will be held from 26th to 29th of May 2016 in Trakošćan, Croatia. The venue is the Hotel Trakošćan**** (http://www.hotel-trakoscan.hr) located near the historic castle Trakošćan (http://www.trakoscan.hr/index-en.html) in Croatian Zagorje region.
Traditionally, the congress is open to any contributions in application of mathematics in geosciences. These include spatial statistics and geostatistical methods, 3D modelling of natural objects, numerical simulations under uncertainty, space-time information systems, spatial data models and structures and remote sensing.

8. Közép-Európai Agyagásványtani konferencia

Dear Colleague,
We would like to inform you that abstract deadline together with early bird registration date for the 8th Mid-European Clay Conference, MECC 2016, to be held on 4 - 8 July 2016 in Košice, Slovakia expire in March 15th, 2016.
Please, check your registration form on the Conference website http://www.mecc2016.sav.sk, if all important data are correctly filled.
Please do not hesitate to contact us for further assistance.
Sincerely yours,

  Organizing Committee of the MECC 2016


 

   8th Mid-European Clay Conference 2016
    Slovak Clay Group
    Dúbravská cesta 9
    SK-84536 Bratislava
    Slovak Republic
    e-mail:  
mecc2016@savba.sk
    Fax:      (421-2) 5941-0444
    Phone:  (421-2) 5941-0485, 457
    
http://www.mecc2016.sav.sk

Fotópályázat

1st Prize (2015):
"Erosional act by Nature"
After the success of last year, EFG and the European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) are again jointly organizing the Photo Contest 2016.
Once again, the theme is \'Geoscientists at work\'.
All members of EFG\'s national associations are invited to submit their photos in the following four sub-categories:
1. Education & training
2. Landscapes & environment
3. Fieldwork
4. Energy
The deadline for submitting photos is 14 March 2016.

2016. március 9., szerda

7. INTERNATIONAL GEOSCIENCES STUDENT CONFERENCE

7TH INTERNATIONAL GEOSCIENCES STUDENT CONFERENCE
Katowice, Poland
11-14 July 2016

The 7th International Geoscience Student Conference in Katowice is the 7th edition of the annual student conference organized by Student Chapters of the Society of Exploration Geophysicists. This year, the conference is being organized by Adam Mickiewicz University Poznań Student Chapter of the SEG in collaboration with the University of Silesia Student Chapter of the SEG.
The IGSC 2016 Technical Program provides a platform for students and young professionals of all geoscientific disciplines. It gives them the opportunity to learn from today’s experts and share their own experience in technical presentations, keynote lectures, short courses, workshops, student competitions, field trips, and a recruitment exhibition.
On behalf of the 7th IGSC Organizing Committee I want to invite members of you society - students from your University and young professionals to register and submit abstracts for the 7th IGSC in Katowice, Poland.

All participants will have an opportunity to:
·  Access an international audience of geoscience professionals and students from Europe, Asia and Africa;
·  A chance to share your knowledge, research and ideas with others in four technical sessions: Geology, Geophysics, Oil & Gas, and Polar and Environmental Studies;
·  Receive valuable feedback from industry professionals, university professors and experienced researchers;
·  Network with other conference participants during social events like the Icebreaker or the Gala Party.

REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION
Students and young professionals can register for the 7th IGSC at www.igsc7.us.edu.pl.
The abstract template containing all the requirements, can be downloaded from our website
The abstracts need to be submitted using the conference registration form at www.igsc7.us.edu.pl

For more information on conference themes and suggested presentation topics, refer to our website and our fanpage: www.facebook.com/IGSC7POLAND/
Please keep in mind that the registration will close on 30 April 2016.  All abstracts must be submitted before that date.
Can we ask you to share the information among other Student Organizations?
If you have any questions, feel free to contact us at igsc7poland@gmail.com.

Best regards,
Jacek Piotr Kubalski

7th IGSC Main Organizer

2016. március 6., vasárnap

Postgraduate Open Day on University Campus

Postgraduate Open Day on University Campus
Saturday 23rd April, 10am – 12noon

Our Postgraduate Open Day is an opportunity to find out about the Postgraduate Diploma in The Geology of Yorkshire and Northern England. Take part in a workshop lead by Dr Annette McGrath, our Associate Lecturer who will bring along some rocks and fossils from Northern England for you to explore. During the interactive session, Annette will present specific information regarding the modules on the programme and about the yearly residential course, which involves excursions to local geological sites. During refreshments we will gather altogether so you can meet the wider Lifelong Learning team and chat with current students on our PG Dip courses about their experiences. We can answer questions about anything from the Virtual Learning Environment, what it is like to study on a Distance Learning course, to the application form and how to apply.
The Diploma is aimed at anyone with an interest in Geology. Whether you are at a pivotal point in your career or simply desire to take your Geology interest to a new academic level, the course will stimulate and enhance your current knowledge of Geology and is suited to anyone with an enquiring and adventurous mind. 


Alternatively attend our Online Chat Session 17th May. More details will be posted on our website soon.
Do you have a question that you would like to be answered by one of our current students instead? If so, please email me with your query and I will forward it to one of our first year Geology students. Please take a look at a Student Testimony below.

Andrew Sanderson
Current Postgraduate Diploma Student

“I am a retired general medical practitioner with an interest in geology. I started out learning more through the Open University, completing a small number of modules, but became increasingly unhappy about the increasing distance between the Open University and geology and finding it hard to find suitable courses. I then came across this course via an e-mail from the North Eastern Geological Society.
The residential week was brilliant. I have been on many geological trips, including two Open University summer schools. This was much more academically rigorous. There were three days in the lab, looking at rock samples and learning how to draw and describe rocks, including opportunities to use microscopes.  There were two field trip days where an organised approach to seeing what was there and recording what you saw. We also toured around the library and were taught how to access material online and also access to local university libraries. 
I was worried about my ability to cope with online learning, but this has proved to be less of a problem than I anticipated. In the residential week, we were introduced to the computer help department who were brilliant dealing with someone who has limited computer ability. There was an initial problem in that my iPad wouldn't properly show the content of each week's work, but this seems now to have been resolved by the computer department at the university.
Each week brings a new challenge. The reading list for the week is laid out into essential, recommended and background reading. I have bought most of the recommended texts, but much of what is needed is provided as a link from the reading lists. Once you have read the essential documents, you are encouraged to look for more information either from the library online or another source (I use google scholar extensively).
Each week you are set two tasks, usually one involves writing about a set subject. There is a specified word limit and you are expected to produce something relevant. You are also encouraged to look at the submissions from the other students on the course. This has been very helpful, as we all seem to have different approaches to the same problem. I learn a lot from the others on the course.
Time spent is supposed to be 15 hours a week. Most weeks, I spend more than this, some weeks perhaps a little less.
Tutor support is genuinely excellent. If I have a problem or a question, I email the tutor and she replies, generally the same day with an answer that I can understand.
The end of module assessments (I have so far done one) are a challenge. It seems that the requirement is two documents, one of a thousand words and a second of three thousand words. The hardest part was understanding and complying with the required Harvard referencing system which is very specific and unbending. For me, undoubtedly the best bit of the assessments was the return of my scripts with the markers' comments on the script. From this, I was able to learn precisely where I had gone wrong. Hopefully this will enable me not to make the same mistakes again.
Overall the course is challenging with a new challenge arriving every Monday, with a time limit on completing the work. I have found this to be hard, but I have learnt a lot in a short time. I have a much better understanding of my local geology and going on geological trips in my area are much more rewarding, as I can relate what I see to what I have learnt.”

Postgraduate Diploma in The Geology of Yorkshire and Northern England

Key Details

  • Apply now for September 2016
  • Two years
  • Part-time
  • Taught wholly online
  • Six distinct modules
  • Highly interactive programme
  • 5 day residential course on campus with field trips
  • Supportive environment
I would be very grateful if you would forward this email newsletter on to individuals who would like to hear about the course or members of a Geological society, and if you are able to hand out some flyers please let me know by replying to this email with your postal address.

Best wishes

Amanda Pauw

Postgraduate Online Learning Courses Administrator
Centre for Lifelong Learning
University of York
t: 01904 328482

Please note that I am currently working two days per week and therefore if I do not respond to your email promptly, I will reply to you as soon as possible.

Follow us on Twitter: https://twitter.com/uniofyorkcll