2016. május 25., szerda

Kibányászott lignitbűnök

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya, és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Történeti Bizottsága közös előadóülést tart.

Téma:
a „Kibányászott lignitbűnök” c. könyv (2013)

Tervezett program:

- Tóth Álmos: Előbeszéd
- Cserényi-Zsitnyányi Ildikó (a könyv szerzője): „A Rákosi-korszak egy bányamérnök-perének anatómiája”
- Tóth János: A MAORT-perrel való párhuzamosságok

Az előadásokra  az OMBKE Történeti Bizottsága soros ülése után,
     2016. június 1-én, szerdán 12 órától
    
     az OMBKE hivatalos helységében:
     Budapest, V. ker. Október 6. utca 7. szám,
3. emelet 329 es termében kerül sor.
     
Várjuk, és hozzászólásra kérjük mindkét szervezet tagjait és az érdeklődőket!

Az MFT Tudománytörténeti Szakosztály tagjainak figyelmét külön fölhívjuk,
hogy az ülésre unortodox helyen és időben kerül sor.

2016. május 23., hétfő

Szádeczky-Kardoss Elemér díj

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Az MTA Földtudományok Osztálya  "SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-DÍJ"   és  "SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-ÖSZTÖNDÍJ" Alapítványának Kuratóriuma pályázatot hirdet 

Szádeczky-Kardoss Elemér-díjra 

A díj elsősorban már publikált tudományos munkák elismerésére szolgál. A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év alatti oktatók és kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel, szabadalommal vagy műszerleírással (A pályázatra PhD-értekezés nem nyújtható be).
A kuratórium állásfoglalása értelmében egy személy csak két alkalommal részesülhet díjazásban. 
A pályázatot az MTA Földtudományok Osztályára (1051 Budapest, Nádor u.7.)  2016. június 9-ig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a pályázó tudományos önéletrajzát (születési év, lakáscím, elérhetőség: telefonszám, e-mail cím feltüntetésével) és a pályázatra benyújtott munkát (munkákat) egy nyomtatott példányban. 
A pályázati anyagot kérjük a fold@titkarsag.mta.hu címre elektronikus formában is megküldeni. 
Társszerzős tanulmányok esetében társszerzői nyilatkozat is szükséges (a pályázó saját eredményének %-ban feltüntetett arányával). 
A benyújtott pályázatokat a kuratórium 2016. szeptember 7-ig bírálja el
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA Földtudományok Osztályának 
szeptemberi osztályülésén kerül sor.
üdvözlettel, 

Dr. Cserny Tibor, a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára, az MTA Földtani Tudományos Bizottság titkára

2016. május 20., péntek

VII. Kőzettani Vándorgyűlés

VII. Kőzettani Vándorgyűlés
ITT AZ IDŐ - a hazai geokronológia múltja, jelene és jövője

A vándorgyűlés 2. körlevele a részletes tudnivalókkal megjelent, letölthető honlapunk (www.foldtan.hu) eseménynaptárából a szeptember 22-24. időpontra kattintva.

2016. szeptember 22-24. között immáron hetedszerre kerül megrendezésre a Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, a kőzettannal, geokémiával és társtudományaival foglalkozó magyar geológusok legrangosabb szakmai összejövetele. Szakítva az eddigi hagyományokkal, a konferencia második napján nem hagyományos terepgyakorlatra, hanem laborlátogatásokra kerül sor (szigorúan kalapács nélkül), a szervező MTA Atommagkutató Intézet és Isotoptech Kft. laboratóriumaiban. Célunk, hogy az intézetben rejlő – eddig a geológusok számára kevésbé ismert – analitikai, anyagvizsgálati és módszereket bemutassuk és bemutatkozzunk. A terepi program elhagyása lehetőséget teremt a poszterszekció idejének kiterjesztésére és egy elmélyültebb szakmai konzultációra is. Idei plenáris előadásaink – a helyi adottságokra való tekintettel – a geokronológia hazai fejlődésére és az Alföld aljzata megismerésnek új eredményeire fókuszálnak. 

2016. május 19., csütörtök

5. Mediterranean Clay Meeting

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Felhívjuk minden érdeklődő, potenciális részvevő figyelmét, hogy a

5TH MEDITERRANEAN CLAY MEETING

konferencia kivonat beküldési határidejét a szervezők június 17-ig 
meghosszabbították (http://www.mcm2016.org). A rendezvény meghirdetett témaköreit itt lehet megtekinteni:
http://www.mcm2016.org/237-ThemesandTopics 
Üdvözlettel,
Kristály Ferenc
az Agyagásványtani Szakosztály titkára

2016. május 17., kedd

Év ásványa-ősmaradványa

Ti találkoztatok már vele? Tudjátok mi lett idén az év ásványa és ősmaradványa? Bemutatjuk nektek a honlapjukat, ahol mindent megtaláltok róluk.
A Magyarhoni Földtani Társulat a tavalyi év második felében útjára indította az „Év ásványa” és az „Év ősmaradványa” programot. A program célja a földtudományok két pillérének, az ásványoknak és az ősmaradványoknak a népszerűsítése, valamint az ismeretterjesztés.
Az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának és Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának vezetősége 2015 őszén három-három jelöltet állított, melyekre a facebookon és az MFT honlapján szavazhattak az érdeklődők. A nyertes ásvány (a gránát) és a nyertes ősmaradványa (a Nummulites) kiemelt szerepet kap az MFT 2016-os évi rendezvényein. A folyamatosan bővülő honlap tartalom révén újabb és újabb érdekességeket tudhatnak meg a nyertesekről, továbbá nyomon követhetik, milyen eseményeken vehetnek részt a következő év folyamán.   

Ha felkeltettük az érdeklődésedet kattints a honlapunkra: http://evosmaradvanya.hu/

2016. május 16., hétfő

Csillaggömbön innen és túl

A Magyar Földrajzi Múzeum tisztelettel meghívja Önt  2016. május 19. (csütörtök) 17 órára

Csillaggömbön innen és túl 

Szemlélet és szemléltetés a hazai elemi és középiskolai földrajzoktatásban című kiállítás megnyitójára.

Köszöntőt mond:
Dr. Kubassek János
a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
valamint
Simó Károly 
Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere

A kiállítást megnyitja:
Dr. Makádi Mariann főiskolai docens 
(ELTE Természetföldrajzi Tanszék)

Előadások: 
Dr. Szilassi Péter egyetemi docens
(Szegedi Egyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék)
Miért fontos a szakközépiskolákban a földrajz oktatása?

Mácsai Anetta igazgatóhelyettes
(Magyar Földrajzi Múzeum)
Iskolai szertárak kincsei a múzeumban

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum - tetőtér,
 Tel.: 06 (23) 363-036, info@foldrajzimuzeum.hu

 2030 Érd, Budai út 4.

2016. május 15., vasárnap

Adó 1%

Kedves Tagtársak!

A Magyarhoni Földtani Társulat (1015 Budapest, Csalogány u. 12. I/1.) elnöksége

2016. évben is tisztelettel kéri a tagtársakat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák munkánkat.

Az Önök felajánlása pótolhatatlan segítséget nyújt abban, hogy szervezetünk megvalósíthassa céljait:
– megismertesse a tudományos eredményeket a szélesebb szakmai közönséggel
– segítse a fiatal kollégák szakmai bemutatkozását
– folytathassa ismeretterjesztő tevékenységét, és ezáltal növelje a környezettudatosabban élők számát
– terjessze szakmai tevékenységünk hírét

Önöknek mindez csak néhány tollvonás, nekünk páratlan segítség!

Adószámunk: 19815833-2-41

Felszínalatti vízbázisok modellezése

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Ezúton ajánljuk figyelmükbe a Magyar Geofizikusok Egyesületének és a 
Földtudományi Civil Szervezetek Közössége (FöCiK) tagszervezeteinek közös előadóülés-sorozata következő előadóülését
Felszínalatti vízbázisok modellezése
címmel, 
melyet a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar Geofizikusok Egyesülete szervez.
Az előadóülés helyszíne: a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) díszterme (1143 Budapest, Stefánia út 14).
Az előadóülés időpontja: 2016. május 18., szerda, 14.00 óra

A tervezett program:
Levezető elnök: Lénárt László
- Tóth György, Szőcs Teodóra, Gál Nóra, Kun Éva: A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a vízbázis-védelmi munkák kapcsolata
- Vértesy László, Gulyás Ágnes, Füsi Balázs: Vízkutatás geofizikával felszín alatt 2 - 2000 m mélységben
Szünet
- Dankó Gyula, Görög Zsolt, Püspöki Zoltán: A gödöllői vízbázis vízföldtani modelljének továbbfejlesztett változata (a földtani és karotázs vizsgálatok korrelációs feldolgozása alapján)
A rendezvények nyilvánosak, várjuk az érdeklődőket. 
A beérkező előadások előzetes tartalmi összefoglalója az MGE www.mageof.hu 
honlapján olvasható. A kávészünetben, illetve az előadások után vendégeink-
nek lehetőségük nyílik az MFGI Stefánia úti műemléképületének megtekintésére 
(szakértő vezetéssel). 
Klima Krisztián, MFT titkár

2016. május 13., péntek

Bemutatjuk a MAKASE-t

Kedves Olvasók:
Ismeretterjesztésünk következő cikkében a Magyar Kaland Sport Egyesületet mutatjuk be nektek.

Magyar Kaland-Sport Nonprofit Egyesület
2010-ben lelkes túravezetők egy csoportja úgy gondolta, szakítanak az eddigi hagyományokkal, és a sportnak, mozgásnak egy olyan világát mutatja meg mindenki számára, amelyben a kaland, az élmény és az utazás játssza a főszerepet. Egy olyan közösséget hoztak létre, amely kiszakít a mindennapok unalmas körforgásából, és szenvedélyeddé teszi az ismeretlen meghódítását, a világ megismerését!
ELEK PÉTER A Magyar Kaland-Sport Egyesület Elnöke
 
Célunk olyan szabadidősport tevékenységet biztosítani mindenki részére, mely változatos, kalandos, s kihívást jelent. Folyamatos ismeretterjesztéssel, oktató tréningekkel a jövő túravezetőit képezzük. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági turizmus fejlesztésére, számukra minőségi természetjáró táborokat szervezünk.
Lehetsz egyedüli kalandor, vagy alkothattok csapatot, mi garantáljuk a jó társaságot és a felejthetetlen programot. A szabadidősportok széles tárházával rendelkezünk, amit az igényeknek és a technika fejlődésének szem előtt tartásával folyamatosan bővítünk.

Via Ferrata / Klettersteig - Túra, teljesítménytúra, magashegyi túra - Sziklamászás, hegymászás - tengeri kajak vízitúra - kerékpározás, kerékpártúra, Downhill, Dirt - Parkour / Freerunning - Buvárkodás, Snorkeling - Windsurf, Kite - Barlangászás - Canyoning
Egyesületünk nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre, tagjait a természet szeretetére és környezetünk megóvására neveli.
Tapasztalataink és modern eszközeink segítségével a megbízhatóságot és a minőséget képviseljük. Olyan emberek segítségével fejlődtünk, akiknek életük a mozgás és a sport. Légy Te is meghatározó egyénisége ennek a közösségnek, támogasd tapasztalataiddal, ötleteiddel! Csatlakozz hozzánk és jelentkezz Tagnak a Magyar Kaland-Sport Egyesület-be!

MaKaSE csapata

2016. május 12., csütörtök

SNAP SEE

Az alábbi kisfilmben a Fenntartható Aggregátum Tervezés Dél-Kelet Európában c. projektet (SNAP SEE) mutatják be magyar és külföldi szakemberek. A projekt a régió aggregátum tervezési viszonyait vizsgálta 2012-2014 között. A kisfilm felhívja a figyelmet a homok, kavics, zúzott kő és újrahasznosított szemcsés anyagok fontos szerepére az építőiparban (utak, vasúti pálya, épületek, egyéb). A projektben 13 ország 27 partner intézménye vett részt. A projektet az Európai Unió is támogatta.


2016. május 11., szerda

Rétegserkentés konferencia

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A továbbiakban tesszük közzé a RÉTEGSERKENTÉS - FÓKUSZBAN A HIDRAULIKUS REPESZTÉS című konferencia első felhívását. 

A rendezvény időpontja: 2016. szeptember 20-21.  
Helyszíne: Herceghalom, Abacus Business & Wellness Hotel****
A konferencia hivatalos nyelve az angol.
A www.wellstimulationconf.montanpress.hu weboldal tartalmazza a konferencia témaköreit és az általános információkat.  Ezen az oldalon be is jelentkezhetnek.. 
Szállásfoglalás és fizetés egyénileg történik a konferencia weboldalán található szállásigénylő menüpont használatával. 
 
Előadással május 20-ig lehet pályázni, melynek összefoglalóját (max. 2.000 karakter) az oszarpad46@gmail.com vagy a montanpress@montanpress.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 
A második felhívást - amely tartalmazza a részletes programot - június elején küldik meg. 
 
Szeretettel várják Önöket a rendezvényre a szervezők: 
 
id. Ősz Árpád 
a Szervezőbizottság elnöke 
 
Tóth Andrásné     
ügyvezető igazgató

2016. május 10., kedd

Diáktámogatási pályázatVMOD-DP16
diáktámogatási pályázat

Írta: Jakab András 
A Jakab és Társai Kft. elindít egy, reményeink szerint hagyományteremtő támogatási tevékenységet. Célunk, hogy minden évben kiválasszunk egy arra érdemes MSc, esetleg PhD képzésben részt vevő diákot, akinek munkáját egy 6-hónapos Visual MODFLOW Flex Professional vízföldtani és szennyeződésterjedés modellező szoftverlicenccel támogatjuk (hardverkulcsos licenc).
A pályázaton való részvételhez az alábbi feltételekről kérünk nyilatkozatot ill. információt (egyszerű, néhány soros World v. PDF fájlban a pályázó és témavezetője aláírásával):
 • Név, egyetem, tanszék, témavezető
 • MSc v. PhD képzésben való részvétel (BSc csak TDK-zók)
 • Szaktárgyi eredmények 3-5 soros ismertetése
 • TDK, konferencia részvétel, publikációk
 • TDK, MSc vagy PhD dolgozat címe (melyhez a szoftvert használni kívánja), rövid összefoglaló a célkitűzésekkel
 • Témavezetői ajánlás 3-5 sorban
 • Kötelezettségvállalás:
A pályázat benyújtási határideje: 2016. május 20. (péntek); benyújtás módja: e-mailben (info@jaketa.hu) - kérjük a „VMOD-DP16” feltüntetését a tárgy mezőben
Eredményhirdetés és licenc átadás: 2016. május 31. (kedd); kihirdetés módja: a Jakab és Társai weblapján és e-mailben. Az eredményről minden pályázó értesítést kap, melyben feltüntetjük az összes pályázó nevét és pályázatának címét. A sikeres pályázó kiválasztását a Jakab és Társai Kft. saját hatáskörében végzi.
A támogatási időszak végén, a sikeres pályázónak igyekszünk lehetőséget biztosítani egyéb szakmai fórumokon való megjelenéshez is (IAH MNT ankét, FAVA konferencia, stb.).

2016. május 9., hétfő

Ásványkincs honlap

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A magyar ásványkincs a termőfölddel, tájképi adottságainkkal azonos jelentőségű értékünk, a vele való gazdálkodás közös kötelességünk. Ennek megismertetésére és elismertetésére vállalkozik a havonta frissülő asvanykincs.hu honlap.

Az új média a hazai ásványvagyon gazdálkodás nulla kilométerét jelző mérföldköve. Nulla azért, mert az utóbbi tizenöt év a semmivé zsugorodás, szétesés, magára hagyottság és támogatatlanság szomorú időszaka volt, és nulla kilométer azért, mert talán sohasem volt még alkalmasabb közeli jövő az újraindulásra. A vállalkozásunk motorjai olyan önkéntesek, akik részben szakemberként, részben informatikusként vesznek részt az információk gyűjtésében, eljuttatásában.
Kérjük látogassa meg a honlapot!


Földessy János 
az asvanykincs.hu szerkesztője

2016. május 8., vasárnap

Földtudományi Vándorgyűlés és Kiállítás

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
FÖLDTUDOMÁNYI VÁNDORGYŰLÉSE ÉS KIÁLLÍTÁSA
Természeti erőforrásaink az Észak-Magyarországi térségben 
címmel

2016. augusztus 24-27. között lesz Sárospatakon, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A vándorgyűlés 2. körlevelét a részletes információkkal Társulatunk honlapjának (www.foldtan.hu) eseménynaptárából lehet letölteni és itt lehet regisztrálni a rendezvényre az on-line jelentkezési lap kitöltésével.

A VÁNDORGYŰLÉS CÉLJA:

A Magyarhoni Földtani Társulat által háromévente megrendezett Vándorgyűlés célja, hogy bemutassa a hazai tudományos kutatások legújabb eredményeit a földtan, a geofizika, a bányászat és a környezettudományok területéről. 
A „Vándorgyűlés” szervezői minden érdekelt intézményt, társadalmi szervezetet és bányavállalatot megkeresnek és felajánlják a bemutatkozás lehetőségét a rendezvényen.
A Vándorgyűlés egy szekciója keretében az EFG (European Federation of Geologists) egyik elnyert H2020 pályázata – a „KINDRA” projekt workshopja zajlik a felszín alatti vizek témakörében. Ebben a pályázatban Társulatunk „Third Party”-ként vesz részt.
A rendezvény nemcsak a szűk szakmai közönségnek szól. Az első nap délutánján érdekfeszítő ismeretterjesztő „public” előadásokra invitáljuk a város és a környező települések nagyközönségét.

2016. május 7., szombat

Dobos Irma 90. születésnapja

MEGHÍVÓ

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT, A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG, A FELSZÍN ALATTI VIZEK ALAPÍTVÁNY, A MAGYAR BALNEOLÓGIAI EGYESÜLET
tisztelettel meghívja

Dr. Dobos Irma eurogeológus 90. születésnapja alkalmából
szervezett ünnepi szakülésére

Időpont: 2016 május 12. 14.00 óra
Helyszín: a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Díszterme,
1143 Budapest, Stefánia út 14., II. emelet

Program:
Köszöntőt mond, és az ülést levezeti Baksa Csaba
Vitális György: Dobos Irma szakmai életútja
Felkért hozzászólók:
Ákoshegyi György (MHT Balneológiai Szakosztály)
Bitay Endre (VIKUV)
Horváth Remény Dr. (Magyar Balneológiai Egyesület)
Mádlné Szőnyi Judit (ELTE)
Lénárt László (MHT Hidrogeológiai Szakosztály, FAVA)
Scheuer Gyula (MHT)
Tóth Álmos (MFT)

Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2016. május 9-ig az MFT titkárságán a titkarsag@mft.t-online.hu e-mail címen, vagy a 2019129, illetve 06204948449 telefonszámokon.

Új Földtani kiadványok az EPA-ban

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy az EPA-ban (Elektronikus Periodika 
Adatbázis) újabb földtani témájú kiadvány számok érhetők el, 
ezek a következők:

1./ MÁFI Évi Jelentések: http://epa.oszk.hu/02900/02934 
Az EPA-ban katalogizálva: 2016. március 31.
Évfolyamok száma: 39 évfolyam
2./ MÁFI Special Papers: http://epa.oszk.hu/02900/02938 
Az EPA-ban katalogizálva: 2016. április 12.
Évfolyamok száma: 8 füzet

3./ Geofizikai Közlemények: http://epa.oszk.hu/02900/02941 
Az EPA-ban katalogizálva: 2016. április 20.
Évfolyamok száma: 13 (27 kötet)

Mindezért köszönet a MFGI Könyvtár dolgozóinak és az EPA munkatársainak.
Jó böngészést kívánunk!

Klima Krisztián, titkár

2016. május 6., péntek

Szalontai homokkő kutatásának legfrissebb eredményei

Mindenkit szeretettel várunk az AAPG Eötvös Student Chapter által szervezett nyilvános szakmai szimpóziumon, melynek témája a
„Szalontai homokkő” kutatásának legfrissebb eredményei.

ELŐADÓINK:
Tatár Andrásné (MOL)
Lux Marcell (MOL)
Varga Gábor (OGD)
Gärtner Dénes (Geo-Log)
MODERÁTOR:
Márton Béla – Vermilion, ELTE
Időpont: 2016. május 9. hétfő, 15.00
Helyszín: ELTE TTK, Északi Tömb, 0.100A terem
Tisztelettel:

Soós Balázs

elnök, AAPG Eötvös  Student Chapter

Föld napja

Minden év április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Ezen a napon hívjuk fel a figyelmet, arra, hogy ebben a rohanó világban is oda kell figyelnünk a bolygónkra. A folyamatos természeti és társadalmi katasztrófák erőteljesebb jelenléte egyre több emberben ébreszti fel a gondolatot, hogy nincs több idő cselekedni kell!
Ez alkalomból szervezte meg a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága idén is a Föld napi rendezvényüket április 24-én a Pál-völgyi kőfejtőben, ahol Társulatunk is képviselte magát. A látogatók kicsalogatására interaktív földtudományi foglalkozásokkal készültünk, amelybe Bizottságunk nagy szerepet vállalt. Az év ásványa és ősmaradványa témakörben, a látogatók megismerkedhettek a gránáttal és Nummulitesszel. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy nekünk, geológusoknak, mennyi információt adhatnak ezek a néha nem is apróságok. A programon a gyerekek és szüleik egyaránt részt vettek. A bemutató példányok makroszkópos és mikroszkópos megismerése mindenkit lenyűgözött. A tesztek, színezők, rejtvények helyes megoldásáért pedig értékes ajándékokat is nyerhettek az érdeklődők, akiket a rossz idő sem rémisztett el. Ezen kívül a rendezvényen bemutatkozásra került az év nyersanyaga is, a perlit. Baksa Csaba elnök úr hosszan tartó előadásokat mesélt az érdeklődőknek számos környezeti és építészeti felhasználásra. 

Érdeklődő látogatók a foglalkozásokon
A vendégek és az előadók számos más programon is részt vehettek. Koncertek, bemutatók színesítették ezt a remek hangulatú programot. Az Ifjúsági Bizottság tagjainak a barlangi mentés bemutatás tetszett a legjobban. A hidegben pedig mindegyikünk jóízűen fogyasztotta a frissen sült, meleg kürtöskalácsot is. Reméljük jövőre még több emberrel találkozhatunk ezen a rendezvényen és még több emberhez juttathatjuk el a földtudomány fontosságát.

Csoportkép a sikeres barlangi mentés bemutató után.

2016. május 5., csütörtök

Végveszélyben a Földrajz a (köz)oktatásban!

Kedves Középiskolai Tanulók, Kollégák, Szimpatizánsok!
Álljunk ki a természettudományos tantárgyakért, középiskolai földrajzért! Ezúttal felhívással fordulunk az összes közoktatásban tanuló diákhoz és szüleikhez, a földrajz szakos kollégákhoz, az egyetemek és főiskolák földrajz szakos hallgatóihoz, földrajz tanszékeik oktatóihoz, a Magyar Földrajzi Társaság teljes tagságához, a földrajz és földtudomány akadémikusaihoz, az összes geográfushoz, a környezetvédelemben, területfejlesztésben, területi tervezésben, a közgazdász, geológus, meteorológus, térképész és egyéb munkakörökben dolgozó kollégákhoz!
Felhívjuk mindazokat, akik munkájukhoz mind a mai napig használják a közoktatásban szerzett földrajzi ismereteiket, akik úgy érzik életre szóló tudást adott ez a tantárgy, akik számára fontos a földrajz ügye, hogy aláírásukkal fejezzék ki tiltakozásukat a középiskolai földrajzoktatás tervezett megcsonkítása ellen!
Fontosnak tartjuk, hogy a szakközépiskolákban (szeptember 1-től szakgimnáziumokban) továbbra is maradjon kötelező tantárgy a földrajz!
Fontosnak tartjuk, hogy ne csökkenjen tovább a földrajz heti kötelező óraszáma a közoktatásban!
Fontosnak tartjuk, hogy földrajzból is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni!
Fontosnak tartjuk, hogy a gazdaságtudományi felsőoktatásban a földrajz érettségi eredménye is beszámítható legyen a felvételi pontszámba!
Ne engedjük, hogy a mintegy 200 000-es létszámú szakközépiskolai tanulóifjúság, gyermekeink, unokáink földrajzi ismeretek híján nőjenek fel!
Bővebb információ a Magyar Földrajzi Társaság honlapján található!

Geokosár 2016

A GeoKosár-nak nevezett rendezvény az idei évben április 16-án (szombaton) került megrendezésre. Mivel a tavalyi évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyerte meg a bajnokságot Miskolcon, így 2016-ban Budapest volt a rendező város. A főszervezők Palotás Klára és Orosz László, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet dolgozói voltak. A rendezvényen 4 csapat képviseltette magát:


Közös csapatfotó
 • Miskolci Egyetem
 • Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal összevont csapat
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Fürgeoposszumok

Körülbelül 30-35 fő vett részt a bajnokságban. A játékidő 2*10 perc volt és körforgásba történtek a meccsek. A döntőt a Miskolc és a Fürgeoposszumok csapata vívta, melynek végén a Miskolci Egyetem örülhetett!

Végeredmény:
 1. Miskolci Egyetem
 2. Fürgeoposszumok
 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 4. MFGI & MBFH összevont csapata
Dr. Palotás Klára, az MFGI munkatársa