2016. november 30., szerda

Ünnepi ülés

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya,
az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottsága és
az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézete

Ünnepi tudományos ülést szervez a
80 éves PANTÓ GYÖRGY akadémikus
tiszteletére

amelyre tisztelettel meghívjuk.

Az ülés időpontja: 2016. december 1. (csütörtök), 10 óra
Az ülés helyszíne: MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet

PROGRAM
Levezető elnök: Demény Attila, az MTA rendes tagja
10.00    Köszöntő: Vörös Attila, az MTA rendes tagja, a Földtudományok
      Osztályának elnöke
10.10     Áttekintés a Földtani és Geokémiai Intézet munkájáról: Demény
      Attila
, az MTA rendes tagja, az MTA CSFK FGI igazgatója
10.30     A Kárpát-Pannon térség neogén-kvarter vulkanizmusa: egy
      geokémiai perspektíva: Harangi Szabolcs, az MTA doktora, a GÁK
      Tudományos Bizottság elnöke
10.50    Az Alföld metamorf aljzatának fejlődése és felépítése: lépések egy
      új litosztratigráfiai  beosztás felé: M. Tóth Tivadar, az MTA doktora, az
      SZTE ÁGK Tanszékének vezetője
11.10     Környezetgeokémiai és -ásványtani kutatások a Földtani és
     Geokémiai Intézetben: Sipos Péter PhD, tudományos főmunkatárs, MTA
     CSFK FGI
 11.30     A Déli-Kárpátok késő pleisztocén gleccsereinek rekonstrukciója
     és kozmogén izotópos  kronológiája: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia PhD, tudományos főmunkatárs, MTA CSFK FGI, Madarász Balázs PhD, Régis Braucher PhD, Prof. Dr. Petru Urdea, Kern Zoltán PhD

11.50    Zárszó

Állófogadás az ünnepelt tiszteletére: (Tudós Kávézó, MTA Székház I. emelet)

2016. november 29., kedd

Litoszféra kutatás

Tisztelt Kollégák!
Idén már harmadik alkalommal rendezi meg az MFGI  "A litoszféra-kutatás legfrissebb hazai eredményei" című előadói délutánt  a Díszteremben, 2016. december 1.-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel.
A litoszféra-kutatás legfrissebb hazai eredményei (várható program)

Helyszín: MFGI Díszterme (Budapest, 1143, Stefánia út. 14)                  
Időpont: 2016. 12. 01. (csütörtök) 14:00 óra                                 
14:00    Fancsik Tamás: Megnyitó                                                
                                                                
14:10    Takács Ernő és mtsi.: Mélyszeizmikus reflexiós és refrakciós-
             tomográfiás feldolgozások eredményei Kelet-Magyarországon   
14:30    Aradi László és mtsi.: Deformáció és fluidumok okozta
             átkristályosodás a Stájer-medence alatti köpenylitoszférában        
14:50    Kiss János: Litoszféra 3D-ben és a CEL szelvények
15:10    Liptai Nóra és mtsi.: Geokémiai folyamatok rekonstrukciója a
             nógrád-gömöri felsőköpenyben

15:30     Szünet
                                                
15:45    Harangi Szabolcs és mtsi.: Litoszféra-asztenoszféra határkérdés: mit
             segítenek a bazaltok?                       
16:05    Klébesz Rita és mtsi.: Mire utalhat a Nógrád-Gömör Vulkáni Terület
             alatt kimutatott magnetotellurikus anomália?        
16:25    Kovács István és mtsi.: "Víz a tűzben", avagy a víz szerepe a
             Kárpát-Pannon régió tercier vulkanizmusában             
16:45    Diszkusszió                      

2016. november 28., hétfő

Könyvbemutató

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és
a Szegedi Tudományegyetem szervezésében bemutatásra kerülnek

a Kölesériana című sorozat kötetei:

Jakó Zsigmond (s.a.r.): Köleséri Sámuel tudományos levelezése 1709-1732
Magyar László András (ford.): Köleséri Sámuel - Erdély aranybányászata
Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Kovács András (szerk.):
Köleséri Sámuel és az európai korai felvilágosodás

valamint a következő konferenciakötet:
Balázs Mihály, Bartók István (szerk.):
A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750)

A köteteket bemutatják: Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Magyar László András
Közreműködik: Monok István és Biró Annamária

Időpont: 2016. november 30., szerda 17:00 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme
(Budapest, V. Arany János u. 1., II. emelet)

Pálfy Mór Emlékkonferencia

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani Szakbizottsága
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Erdélyi Múzeum-Egyesület
Postacím: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 400750 Cluj-Napoca Op. 1. Cp. 191.
Telefonszám: +40742042440 (Lengyel Hunor társrendező)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt 2016. december 10-re, a
Pálfy Mór Emlékkonferenciára

A konferencia célja
Feleleveníteni érdemeit Aranyosszék leghíresebb természettudósának, Pálfy Mór (1871–1930) geológusnak, születése 145. évfordulója alkalmából. Szülőföldjén köztudatba vinni személyiségét, tudományos érdemeit, emberi nagyságát. Származási helyének polgárai előtt felidézni büszkeségük, önbecsülésük e nem mindennapi forrását. További nem-titkolt célunk az Aranyos-vidéki magyar értelmiség találkozására lehetőséget biztosítani, közösségi érzete ápolása érdekében. Egyúttal az erdélyi magyar geológus közösségnek, a szakma széles köre képviselőjének is keretet teremteni, hogy leróják tiszteletüket az erdélyi földtan e kiválóságának emléke előtt. (A második oldalon rövid ismertető az ünnepeltről.)
A Konferencia helyszíne: Bágyon, Kultúrház
A Konferencia időpontja: 2016. december 10. szombat délután 5 órától
Jelentkezési határidő: 2016. december 5. a fejlécben megadott címek egyikére.
Tisztelettel megkérjük a jelen lenni szándékozókat, hogy a fejlécben megadott kapcsolat-címekre, lehetőleg időben (legkésőbb december 5-ig, de lehetőleg hamarabb), jelentkezzenek a kiadások helyes méretezése végett. Különösen áll ez a Kolozsvárról és Tordáról induló résztvevők esetében, a megfelelő méretű autóbusz bérlése érdekében. Az időben jelentkezők egy második körlevelet kapnak, a részletes programról és a Kolozsvárról Tordán át szállító ingyenes autóbusz menetrendjéről. Ugyancsak levélben jelezzék, amennyiben több személy kiskocsiba társulva érkezik a rendezvény helyszínére.
A konferencián felkért előadók fognak előadásokat tartani, de nem zárkózunk el attól, ha valakinek a témával kapcsolatban jelentős mondandója van, hogy őt is bevegyük a műsorba, azzal a feltétellel, hogy azt előzőleg egyezteti Wanek Ferenc társrendezővel (mobil telefon: 0745642430, vagy e-mail: wanek.ferenc@gmail.com)
Részvételi díj nincs.
A körülbelül egyórás előadás-sort követőn egy félórás kultúrműsor következik, majd szabad beszélgetés és állófogadás.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezők   
    Keszeg Vilmos, Wanek Ferenc, Lengyel Hunor
Kolozsvár, 2016. november 15.

Röviden az ünnepeltrőlPálfy Mór (Bágyon, 1871. október 21–1930. augusztus 16. Budapest) az Erdélyben (Aranyosszéken) született magyar geológusok legnagyobbika születésének 145. évfordulóját ünnepeljük (mintegy elő megmozdulás, az 5 év múlva esedékes nagyon kerek, 150. éves jubileumára).
Középiskoláit Tordán kezdte, majd Kolozsvárott, az Unitárius Gimnáziumban végezte be. 1890-ben érettségizett, majd beiratkozott a Ferenc József Tudományegyetem Matematika és Természettudományi Karára. Itt Koch Antal (1843–1927) professzor hatására, érdeklődése véglegesen a földtan felé fordult. Már másodéves egyetemi hallgatóként ösztöndíjas gyakornok lett. Diákévei alatt két tudományos dolgozatával pályadíjat nyert. 1894- től Koch mellett egy évig volt Kolozsvárott tanársegéd, ugyanis tanárát – mikor azt a Budapesti Tudományegyetemre meghívták – követve a fővárosba költözött, ahol a Magyar Királyi Földtani Intézet egy betöltésre váró segédgeológusi állását pályázta meg.
Budapesti évei alatt nem csekély karriert futott be. Az Intézet keretében 1908-ban már osztály-főgeológus, sőt egy kényes korban, Lóczy Lajos (1849–1920) nyugdíjba vonulását követőn, a Tanácsköztársaság idején, őt nevezték ki az Intézet igazgatójának. A Földtani Társulat keretében is aktívan tevékenykedett, 1904-től első titkárnak (Koch Antal elnök mellett), 1916-tól másodelnöknek, majd 1920-ban elnöknek választotta meg a közgyűlés. Hosszú időn át a Bányászati és Kohászati Egyesületnek is választmányi tagja volt. Tudományos érdemeiért a Magyar Tudományos Akadémia 1916-ban tagjai közé választotta. Székfoglalóját, Az arany előfordulási viszonyairól az erdélyrészi Érchegységben címmel, igen nagyra értékelték kortársai. Tudományos hagyatéka ma is élő irodalmi forrásanyag. Több mint 70 szakdolgozatának legnagyobb része erdélyi vonatkozású, ezen belül is elsősorban az Erdélyi-szigethegység földtana képezte leginkább tanulmányainak tárgyát; kisebb mértékben, de vannak a Keleti-Kárpátok geológiájára és az Erdélyi-medence szerkezetére vonatkozó írásai is.


2016. november 23., szerda

16. International Clay Conference

Az Agyagásványtani Szakosztály Közleménye.
Felhívjuk minden érdeklődő, potenciális résztvevő figyelmét, hogy a 
16th INTERNATIONAL CLAY CONFERENCE "CLAYS, FROM THE OCEANS TO SPACE" - Granada (Spain) 17-21 July 2017 rendezvényre megnyílt a regisztrációs és kivonat beküldési lehetőség. A konferencia tematikája és szekciói a http://www.16icc.org/sessions/ címen érhető el. Hallgatók és ifjú kutatók szakmai támogatására/konzultálására a Szakosztály szívesen áll rendelkezésre.
Üdvözlettel,
 Kristály Ferenc
 Agyagásványtani Szakosztály titkára

2016. november 22., kedd

Riport a perlitről

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A Földtudományos Forgatagon készült riportot a perlitől, Baksa Csaba elnök úrral, ma a Kossuth Rádió Trend - idők c. műsorában 17.05-kor lehet meghallgatni.

2016. november 21., hétfő

Földtani oknyomozás

Meghívó
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

FÖLDTANI KUTATÁSOK AZ OKNYOMOZÓ TUDOMÁNY TÜKRÉBEN

címen
a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezet és a MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Földtani Munkabizottság által szervezett előadóülésre.

Időpont: 2016. november 25. (péntek)
Hely: Debreceni Akadémiai Bizottság Székházának I. em. C terme
     (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)
Kapcsolattartó:   
McIntosh Richard, Tel: 52-512-900/22207,    
e-mail: mcintosh.richard@science.unideb.hu

Program:
10.30 – 10.40  Megnyitó: Rózsa Péter, Kozák Miklós
    Levezető elnökök: Viczián István, Kozák Miklós, Rózsa Péter
10.40 – 11.00  Kozák Miklós – McIntosh Richard: Debrecen szülötte,
     egyetemünk diákja és tanára, a XX. század kiemelkedő geológusa,
     Székyné Dr. Fux Vilma
11.00 – 11.20  Tóth Álmos: Emlékezzünk Ferenczi István geológus
     professzorra
11.20 – 11.35  Kovács Viktória, Buday Tamás, Radics Tamás: Hővezetési
     vizsgálatok metamorf kőzeteken
11.35 – 11.50  Kovács Tamás: Talajhőmérséklet napi és évi járása debreceni
     adatsorok alapján
11.50 – 12.05  Encs Balázs, McIntosh Richard: RMR (Rock Mass Rating)
     kőzettest értékelés a Bükkben
12.05 – 12.20  Budayné Bódi Erika, Buday Tamás, Kozák Miklós,
     McIntosh Richard: A geotermikus energiahasznosítás térinformatikai
     háttere kelet-magyarországi alkalmazások példáján
    12.20 – 13.20  Ebédszünet (minden résztvevőt szeretettel várunk a házi BÜFÉ-ben)
13.20 – 13.35  Szepesi János, Lukács Réka, Soós Ildikó, Harangi Szabolcs:
     Nagy vastagságú piroklasztit sorozat vulkanológiai újraértelmezése a
     Tokaji-hegység északi részén
13.35 – 13.50  Hajnal Andor, Csámer Árpád, Palcsu László: A paksi
      atomerőmű környezetének sekélyföldtani és izotóphidrológiai vizsgálatai
13.50 – 14.05  Radics Tamás, Buday Tamás, McIntosh Richard: Petrográfiai,
      mikrotektonikai, hővezetési vizsgálatok álmosdi mélyfúrások metamorf
      magmintáin
14.05 – 14.20  Koleszár Péter, Papp István: Zárványok ásványos
      összetételének hatása betonacélok önthetőségére
14.20 – 14.35  Viczián István: Példák a szárazföldi üledékképződésre, iráni
      utazás geológus szemmel
    14.35 – 14.55    Kávészünet
14.55 – 15.10  Buzetzky Dóra, M. Nagy Noémi, Kónya József: Hogyan
     tisztítsuk meg vizeinket?
15.10 – 15.25  Kovács Eszter Mária, Kónya József, M. Nagy Noémi:
      La-bentonit szerkezeti érdekessége
15.25 – 15.40  Sörös András, Buday Tamás, Kozák Miklós: A nyírségi
      eltemetett vulkanizmus folyamatának és termékeinek geotermikai
      következményei egyszerű hőtranszport modellek alapján
15.40 – 16.00  Radics Tamás: Földtani érdekességek a Pireneusokban

2016. november 16., szerda

Felsőoktatási műhely

Az ásványtani, kőzettani és geokémiai felsőoktatási műhelyek
éves találkozója
November 17 – 18. (csütörtök – péntek)
Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet, A/3 Épület III. emelet, 3515 Miskolc, Egyetemváros
Szervezők: MFT ÁSVÁNYTAN-GEOKÉMIAI SZAKOSZTÁLY, AGYAGÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLY, OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKOSZTÁLY,
MTA GEOKÉMIAI, ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁNAK FELSŐOKTATÁSI MUNKABIZOTTSÁGA,
MISKOLCI EGYETEM ÁSVÁNYTANI-FÖLDTANI INTÉZET
Program
November 17. (csütörtök) 13:00 – 14:00 érkezés, regisztráció, büfé (Miskolci Egyetem C/2 épület (Műhelycsarnok)

14:00 – tól: A vendéglátó Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézet bemutatása
moderátor: Mádai Ferenc
helyszín: Miskolci Egyetem C/2 épület (Műhelycsarnok) 205. terem

14:00 – 14:10 Megnyitó, köszöntő (Szűcs Péter, Mádai Ferenc, Weiszburg Tamás)
14:10 – 14:30 Összefoglaló ismertetés az Ásványtani-Földtani Intézetről (Mádai Ferenc) 14:30 – 14:40 Részvételünk az EU nyersanyagpolitika fejlesztésében: INTRAW, CHPM H2020 projektek eredményei az intézet részéről (Mádai Ferenc, Németh Norbert)
14:40 – 14:50 A CriticEl projekt folytatása 1: REE indikáció a Bükkben (Németh Norbert)
14:50 – 15:00 UNEXMIN H2020 projekt kezdeti eredményei; CriticEl projekt folytatása 2: Úrkút karbonátos Mn-érc (Zajzon Norbert)

15:00 – 15:20 kávészünet

15:20 – 17:00 laborlátogatások két (váltott) csoportban:
1. Integrált Alkalmazott Földtudományi Laboratórium (Műhelycsarnok: kőzetmechanikai, geotechnikai, előkészítés-technikai, bio-eljárástechnikai, nano-eljárástechnikai laboratóriumok)
2. Az intézet nagyműszeres laboratóriumai és oktatási gyűjteményei (EPMA, XRD, XRF, optikai, mintaelőkészítő laboratóriumok; ásványtani, teleptani, környezeti ásványtani, földtani gyűjtemények)

17:00 – 17:10 Új Sr-izotóp koradatok a Központi Parathetysből (Less György)
17:10 – 17:20 A Dudás-gyűjtemény – feladatok, lehetőségek (Szakáll Sándor)
17:20 – 17:30 Középső triász karbonátplatformok fejlődése (Velledits Felicitász)
17:30 – 17:40 Kapcsolódások az anyagtudomány felé (Kristály Ferenc)
17:40 – 17:50 CriticEl projekt folytatása 3: szénhez kapcsolódó ritkaelem kutatás (Horváth Réka)
17:50 – 18:00 ME AAPG és SEG Student Chapterek bemutatkozása (Bulátkó Kornél, Leskó Máté)
18:00 – 18:10 Az asvanykincs.hu honlap bemutatása (Földessy János)

19:30 – 21:30 Szakmai est: önköltséges vacsora Bonfini étterem (Kikelet Club Hotel), Miskolctapolca, Fenyő u. 7.
   
November 18. (péntek) 09:00 – 12:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézet XIII. előadó (A/3 3. emelet 315)

9:00 – 9:45 A felsőoktatási alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016 (VIII. 5.) új EMMI rendelet nyomán a szakterületünket érintő (kutató és mérnöki) szakoknál a következő hónapokban elvégzendő intézményi tanterv- és tantárgyfejlesztési feladatok. Beszámolók: az egyes intézmények képviselői; moderátor: Weiszburg Tamás

9:45 – 10:00 Az Év ásványa és Év ősmaradványa program (beszámoló: Gherdán Katalin) valamint az Év ásványi nyersanyaga program (beszámoló: Mádai Ferenc) 2016-os tapasztalatainak rövid összesítése, a 2017-es tervek bemutatása.

10:00 – 12:00 A résztvevő társintézmények és szakmai műhelyeik 2015/2016-os főbb alkalmazott és alapkutatási eredményeinek, beruházásainak, fejlesztéseinek, oktatási helyzetének, együttműködéseinek rövid bemutatása. A társintézmények együttműködésének fejlesztésére irányuló tervek, lehetőségek megvitatása (pl. hallgatói, oktatói mobilitási ablakok, terepi programok). moderátor: Weiszburg Tamás

1.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Török Ákos) (10 perc)
2.) Debreceni Egyetem (Rózsa Péter) (10 perc)
3.) Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszék (Weiszburg Tamás) (10 perc)
4.) Eötvös Loránd Tudományegyetem Kőzettan- Geokémiai Tanszék (Harangi Szabolcs, Oláh István) (10 + 10 perc)
5.) Herman Ottó Múzeum (Fehér Béla) (10 perc)
6.) Magyar Természettudományi Múzeum (Jánosi Melinda) (10 perc)
7.) Pásztói Múzeum (Gherdán Katalin) (10 perc)
8.) Pécsi Tudományegyetem (Kovács János) (10 perc)
9.) Szegedi Tudományegyetem (M. Tóth Tivadar) (10 perc)

12:00 Zárszó (Harangi Szabolcs)

     A rendezvényre várjuk minden, nem a felsőoktatásban aktív tagtársunkat is, kiemelten azokat, akik munkaadóként hajlandók visszajelzéseikkel segíteni az egyetemeink által nyújtott képzések munkaerő piaci beágyazottságának javítását.


További információ:

Helyi szervezési és technikai kérdések:
Mádai Ferenc intézetigazgató (ME, Ásványtani-Földtani Intézet, főszervező),
e-mail: askmf@uni-miskolc.hu

Program, szakmai részvétel:
Kis Annamária titkár (MTA GÁK FOM),
e-mail: annamari.kis@gmail.com, tel.: 06-30-3945869

Földtudományi határterületek

Földtudományi határterületek, 2016
A Magyar Geofizikusok Egyesületének előadóülés-sorozata
      Az elmúlt évek rendezvényei folytatódtak olyan témákkal, amelyek kapcsolatot jelentenek Egyesületünk és a Földtudományi Civil Szervezetek Közösségében (FöCiK) társult szervezetek között. A most hirdetett előadóülés társrendezője, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ugyan nem tagja a Közösségnek, de a karszt- és barlangkutatás ezer szállal kötődik a földtani kutatáshoz. Sikeres és sikertelen kísérletek egész sora történt már a geofizikai módszerek barlangkutató alkalmazásának területén, és nagyon sok geológus és geofizikus (volt) barlangász.
      A november 16.-án tartandó előadóülésen két „state of art” elóadás foglalkozik majd a speleológia és a geofizika kapcsolatával, majd három előadásban fogunk hallani egy-egy kutatásismertetést. Arra számítunk, hogy az előadásokat követő szabad hozzászólások során fel tudjuk majd vázolni a tágabban vett geofizikai módszerek barlangkutató alkalmazásának jövőképét.
      Mint az előadóülés-sorozat mindegyike, ez a rendezvény is nyilvános, nemcsak a FöCiK és az MKBT szervezeteinek tagságát, hanem minden, a téma iránt érdeklődőt várjuk. Az előadóülés helyszíne a Magyar Bányászati Hivatal konferenciaterme a volt Eötvös Loránd Geofizikai Intézet volt épületében (Budapest, 1147 Kolumbusz u. 17-23.).

2016. november 16, szerda, 14 óra

Párbeszéd: barlangászok és geofizikusok
 (geofizikai módszerek a karszt- és barlangkutatásban)

Napirend:

Leél-Őssy Szabolcs (MKBT/ELTE): A hazai barlangkutatás helyzete a közelmúltban és napjainkban
Törös Endre, Pattantyús-Ábrahám Miklós, Prónay Zsolt, Neducza Boriszlav (MFGI):
Az üregkutatás geofizikai módszerei, esettanulmányok.
Kávészünet
Surányi Gergely (ELTE): Kozmikus üregkutatás (sűrűséginhomogenitások kutatása nagy energiájú kozmikus müonok segítségével)
Bagi István, Czeglédi Balázs (Geogold Kárpátia Kft): A geofizikai módszerek alkalmazása a karszt és barlangkutatásban
Kandra Lajos (Burken Kft): Innováció a 3D lézeres felmérés területén. Tapasztalataink és eredményeink magyarországi viszonylatban
Mindegyik előadás után időt biztosítunk kérdésekre, hozzászólásokra.

A kávészünetben, illetve az előadások után vendégeinknek lehetőségük nyílik az MFGI Eötvös Loránd Emlékgyűjteményének, és/vagy a volt ELGI geofizikai műszerkiállításának megtekintésére (szakértő vezetéssel).

2016. november 14., hétfő

2. PannEx szeminárium

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya
Meteorológiai Tudományos Bizottságának Agro- és Hidrometeorológiai Albizottsága
tisztelettel meghívja Önt

A mezőgazdasági tevékenységek alkalmazkodása
az időjárási és éghajlati szélsőségekhez –
Második PannEx magyar nemzeti szeminárium
című tudományos ülésre

Az ülés időpontja: 2016. november 17. (csütörtök), 9 óra
Helyszín: MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

PROGRAM

9.00    A GEWEX tevékenysége. José Camacho, scientific officer, World Meteorological Organization

9.20    A PannEx lehetőségei és feladatai. Lakatos Mónika PhD, éghajlati szakértő, Országos Meteorológiai Szolgálat

9.40    A modelleredmények hasznosíthatósága. Szépszó Gabriella PhD, meteorológus, Országos Meteorológiai Szolgálat

10.00    Az éghajlatmodellek szerepe a mezőgazdasági döntéstámogatásban.
Bartholy Judit, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pongrácz Rita PhD, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem

10.20    Terméshozam becslése műholdas információk figyelembe vételével.
Surek György, osztályvezető, Földmérési és Távérzékelési Intézet

10.40    Döntéstámogatási rendszerek a növénytermesztésben. Jolánkai Márton, a mezőgazdasági tudomány doktora, egyetemi tanár, Szent István    Egyetem, Tarnawa Ákos PhD, egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem

11.00    Kukorica hozamérzékenységének vizsgálata a DSSAT döntéstámogató technológia transzfer modellel. Neményi Miklós, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Nyéki Anikó, tanársegéd, Széchenyi István Egyetem, Milics Gábor PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Kovács Attila József PhD, intézetigazgató, Széchenyi István Egyetem

11.20–11.40: Szünet

11.40    Virágzás ideje és az éghajlatváltozás. Templ Barbara, Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont

12.00    A magyarországi öntözés fejlesztése. Harangozó Mária, osztályvezető, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Molnár Péter, öntözési szakreferens, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Becsákné Tomay Enikő, öntözési szakreferens, Országos Vízügyi Főigazgatóság

12.20    Aszálymonitoring az ImagineS projekt eredményei alapján az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Tóth Helga, meteorológiai fejlesztő, Országos Meteorológiai Szolgálat, Szintai Balázs PhD, osztályvezető, Országos Meteorológiai Szolgálat, Kullmann László PhD, meteorológiai fejlesztő, Országos Meteorológiai Szolgálat

12.40    A klímaváltozás hatása a fák növekedésére. Berki Imre, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, egyetemi docens, Nyugat-   magyarországi Egyetem

13.00    Erdészeti klímaosztályok lehatárolása, a FAI index. Führer Ernő, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet

13.20    Mesterséges intelligencia alkalmazása a mezőgazdaságban és szerepe a fenntarthatóságban. Molnár Sándor, a matematikai tudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi  tanár, Szent István Egyetem

2016. november 9., szerda

Hosszabított nyitva tartás

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Országos Földtani Szakkönyvtára (fél éves próbaidővel)  hétfőnként meghosszabbított nyitva tartással, 18.00 óráig várja a földtani irodalomban böngésző dolgozókat, diákokat!

2016. november 8., kedd

INTRAW Workshop Brüsszelben

Dear colleague,
The INTRAW project team cordially invites you to participate in a workshop on future scenarios on international raw materials provision. This workshop will be held on 30 November 2016 (morning) in Brussels in the framework of the first edition of the “Raw Materials Week” (28 November to 2 December 2016) organised by the European Commission (DG Grow).
The INTRAW project has been launched in early 2015 as part of the European Commission’s Horizon 2020 Programme for Research & Innovation to foster international cooperation on raw materials. INTRAW has been set up to map and develop new cooperation opportunities related to raw materials between the EU and other technologically advanced countries, such as Australia, Canada, Japan, South Africa and the United States.
In this workshop, participants will be invited to comment and elaborate on three different possible futures for global raw materials provisioning in 2050. This attempt to look into the long-term future of the mineral raw materials world will be used to explore two pathways: 1) how to prepare for the three scenarios; and 2) which is the desired scenario and how to safeguard against the others.
Scenarios are a particularly useful tool to navigate in a changing world, providing insight that contributes to increase the consistency of strategic decisions. Forward looking activities related to mineral raw materials are scattered, dispersed and heterogeneous. Developing scenarios on raw materials provision from a European perspective is useful to define recommendations for present-day EU policies and research strategies to bring about a desired future.
You will find the agenda and more information about this event at the following link. Participation in this event is free of charge but registration is mandatory until 25 November 2016. To register, please use this form.
We very much look forward to welcoming you at the INTRAW workshop!

Geológusok Kovásznán

Geológusok Kovásznán

Spontánul énekelték a magyar himnuszt a résztvevők. A szerző felvétele
Spontánul énekelték a magyar himnuszt a résztvevők. A szerző felvétele

A október végén Kovásznán tartották a XVIII. alkalommal megszervezett Székelyföldi Geológustalálkozót. A háromnapos esemény résztvevői pénteken szakmai túrán ismerkedtek a környékkel, Bányai János kézdivásárhelyi szülőházánál emlékplakettet lepleztek le a geológus emlékére. Szombaton a kovásznai művelődési központban víz, só, tektonika tematikával előadásokra került sor. Az értekezleten kiemelten méltatták lapunk főmunkatársa, Kisgyörgy Zoltán geológus tevékenységét, akit 80. születésnapja alkalmával köszöntöttek a fórumon. A találkozóra kiadott kivonatos füzetben is teret szenteltek tevékenységének, élete fontosabb mozzanatainak, néhány meghatározó cikke is megjelent a kiadványban.
Az első öt találkozóra Sepsiszentgyörgyön került sor, a következő öt Csíkszeredában zajlott, ezt követően úgy döntöttek, az eseménynek vándorjelleget adnak, felkeresik a székelyföldi városokat. Idén Kovásznára esett a választás. Az esemény székelyföldi és Székelyföldet kutató földtanos szakemberek összejövetele, ugyanakkor baráti találkozó is, ahol lehetőség van egymás és egymás munkájának megismerésére, a fiatal és az idős nemzedék összehozására. A fiatalok végzik az aktív tudományos kutatást, az időseknek viszont óriási terepismeretük van, ezt kell összehangolni – mondta el érdeklődésünkre Papucs András, a rendezvény szervezője, akit munkájában Barabás Emese segített.
Nem szokványosan kezdődött a szombati előadások sora. Komlóssy György magyarországi kutató geológus az ’56-os (akkor ő 18 éves volt) eseményekre emlékezett. Elmondta, az akkori történések vezették a geológusi pályára. Történésznek készült, de a forradalom leverése elvette kedvét a történelemtől, így választotta a geológiát. A geológia is egyfajta történelem – jegyezte meg. Komlóssy ajándékot is hozott a jelenlévőknek: vetítet képes előadásban, a forradalom idején készült fényképekkel aláfestve hangzott el Márai Sándor Mennyből az angyal című verse. A mű drámai hatása nem maradt el, a jelenlévők spontánul álltak fel és énekelték el a magyar himnuszt.
Kisgyörgy Zoltán Bányai János (1886, Kézdivásárhely–1971, Székelyudvarhely, tanár, geológus, muzeológus, a Székelység című folyóirat alapítója és szerkesztője) hagyatékáról szóló vetített képes előadást mutatott be, a maga humoros stílusában elevenítette fel, hogyan lett geológus. Unitárius pap szeretett volna lenni, de a kommunizmusban szülei eltanácsolták ettől. Majd színésznek készült, végül Harkó József osztályfőnöke biztatására választotta a geológusi pályát.

Szerző: Bokor Gábor

2016. november 7., hétfő

Oknyomozó földtudomány

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya
tisztelettel meghívja Önt az
Oknyomozó földtudomány: a geoszférák fejlődése és kapcsolatrendszere
című tudományos ülésre


Időpont: 2016. november 9. (szerda), 10 óra
Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet

Levezető elnök: Vörös Attila, az MTA rendes tagja, osztályelnök

PROGRAM

10.00    Alpi hegységképződés és a Pannon-medence kialakulása: Horváth Ferenc, az MTA doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

10.30    Geoszférák harca: litoszféra-asztenoszféra kölcsönhatás és földkéregfejlődés:  Harangi Szabolcs, az MTA doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem Kőzettan- Geokémiai Tanszék

11.00    A Föld különleges légkörének kialakulása és fejlődése: Mészáros Ernő, az MTA rendes tagja, MTA Veszprémi Területi Bizottsága

11.30    A földtörténet rendkívüli eseményeinek oknyomozása: Pálfy József, az MTA levelező tagja, Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék és MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport

Klímaváltozás a múltban és jelenben

A Pannon Egyetem,
a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre közhasznú egyesület,
a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma
tisztelettel meghívja a
KLÍMAVÁLTOZÁS A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN c.
természettudományos ismeretterjesztő konferenciára
(12 - 99 éves korosztály számára)
A rendezvény főszervezői: Gelencsér András, Katona Lajos Tamás
A rendezvény fővédnöke Juhász Árpád
Helyszín: Pannon Egyetem Polinszky Előadó - Veszprém, Wartha Vince u. 1.
Időpont: 2016. november 19. 10:00-15:30

10:00-10:10    A konferencia megnyitása
10:10-10:30    Kordos László: Az emberi jelenségekről és a szép új világról
10:30-10:50    Pálfy József: Kihalások és a klímaváltozások
10:50-11:10    kávészünet
11:10-11:30    Magyari Enikő: Pollenekbe zárt klímaváltozás: az utolsó 30
                       ezer év hideg-meleg fluktuációi
11:30-11:50    Pazonyi Piroska: A Kárpát-medence jégkorszaki
                        klímaváltozásai az emlősfaunák  paleoökológiai elemzése
                        alapján
12:00-13:00    ebédszünet
13:00-13:20    Báldi Katalin: Mit mondanak a foraminiferák a globális
                        felmelegedésről és az őskörnyezetről?
13:20-13:40    Mindszenty Andrea & †Bárdossy György: Klíma-történet és
                        geológia
13:40-14:00    Sinigla Mónika: A zuzmófajok válasza a klímaváltozásra –
                        helyi észrevételek és  hipotézisek
14:00-14:15    kávészünet
14:15-14:35    Harangi Szabolcs: Vulkánkitörések és a klímaváltozás
                        kapcsolata
14:35-14:55    Juhász Árpád: Gleccserek, a Föld hőmérői
14:55-15:15    Gelencsér András: Éghajlatváltozás és emberi tevékenység
15:15-15:30    A konferencia bezárása

A konferencia  MINDENKI SZÁMÁRA INGYENES,
de regisztációhoz kötött 2016. 11. 15-ig: btmbk.zirc@gmail.com
+36 (30) 419 6950


A rendezvény támogatói: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Balluff, Szilvásvölgyi Termelő és Szolgáltató Kft.